zkouška
Dobrý den, zřejmě máte na mysli zkoušku zvláštní odborné způsobilosti pro výkon správních činností v územním plánování podle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů. Tu absolvují pouze úředníci územních samosprávných celků a ke zkoušce je přihlašuje úřad. Zkoušky pracovníků katastrálních úřadů nespadají do kompetence Institutu.