odpověď paní Iloně č. 1
Dobrý den, z Vašeho dotazu není přímo zřejmé, jakou činnost vykonáváte, zda stavební řád nebo územní plánování. Pokud územní plánování, pak kvalifikační požadavky stanoví stavební zákon (č. 183/2006 Sb .) v § 24, odst 1: Kvalifikační požadavky pro výkon územně plánovací činnosti splňuje úředník nebo fyzická osoba, která má osvědčení zvláštní odborné způsobilosti podle zvláštního právního předpisu (zákon o úřednících) a splňuje kvalifikační požadavky vzdělání a praxe podle tohoto zákona. Z toho vyplývá, že každý musí mít ZOZ a navíc ještě splňovat kvalifikační požadavky dle odst. 2 – 4. Podle § 195 Výjimky z kvalifikačních požadavků vzdělání podle § 24 uděluje ministerstvo (pro místní rozvoj) v případech prokazatelné kvality práce na úseku územního plánování.