odpověď č. 2
Pokud vykonáváte stavební řád, pak zvláštní kvalifikační požadavky stavební zákon nestanoví, ale musíte mít absolvovanou ZOZ dle zákona o úřednících. Pokud je mi známo, autorizace ČKAIT nenahrazuje ZOZ ani pro územní plánování, ani pro stavební řád. Pro vyjasnění a řešení dalších dotazů bych Vám doporučil obrátit se přímo na MMR, Ing. Tomáše Sklenáře. Protože bohužel neznám Vaše celé jméno ani úřad, kde pracujete, tak nemohu ověřit v databázi, zda Vás úřad přihlásil či nikoli. Můžete se však telefonicky obrátit na paní Zinu Holubovou, tel: 974 863 520, která vede a spravuje přihlášky ZOZ.