odpověď č. 3
K posledním dvěma otázkám (možné rozvázání pracovního poměru z důvodu nesplnění povinnosti složení zkoušky a možné napadnutí Vašeho rozhodnutí, které jste vydávala) není Institut kompetentní se vyjadřovat. Doporučujeme Vám nejprve získat stanovisk od Ing. Sklenáře z MMR a v případě potřeby další odborné konzultace bych Vám doporučil obrátit se na odbor dozoru a kontroly Ministerstva vnitra ČR, www.mvcr.cz. S pozdravem Michal Zídek