ZOZ
Dobrý den,
zkouška zvláštní odborné způsobilosti (ZOZ) podle zákona č. 312/2002 Sb., v platném znění, se týká pouze úředníků územních samosprávných celků. Jiné zkoušky odborné způsobilosti, než podle tohoto zákona Institut pro veřejnou správu Praha nezajišťuje.