ZOZ MAT
Jako matrikářka v obci s pověřeným obecním úřadem nemusíte mít zkoušku ZOZ MAT. Vzhledem k matričním úkonům, které vykonáváte, stačí zkouška způsobilosti k výkonu státní správy na úseku matrik, jména a příjmení (tzv. malá matriční zkouška).