ZOZ pro příkazce operací na MěÚ
Dobrý den,
musí mít (na základě novely přílohy vyhlášky č. 512/2002 Sb. účinné od 01.07.2017 - pro správní činnosti při finančním hospodaření USC a jeho přezkumu - sloupec č.4) ZOZ také příkazci operací, kteří pracují na městském úřadu ORP?