ZOZ veřejný opatrovník
Dobrý den,
správní činnosti, pro jejichž vykonávání musí úředník absolvovat zkoušku zvláštní odborné způsobilosti podle zákona č. 312/2002 Sb., jsou všechny uvedeny ve vyhlášce č. 512/2002 Sb., v platném znění. V současném znění veřejné opatrovnictví uvedeno není.