ZOZ veřejný opatrovník
Dobrý den, Institut není kompetentní zodpovědět Váš dotaz. Směřujte ho, prosím, ministerstvu vnitra, odboru veřejné správy, dozoru a kontroly nebo odboru legislativy a koordinace předpisů.