ZOZ veřejný opatrovník
Dobrý den,
čekáme na MPSV, které má tuto ZOZ v kompetenci. MPSV musí stanovit zkušební otázky, abychom je mohli zveřejnit a spolu se sdělením termínu zkoušky zasílat přihlášeným, jak požaduje zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků.