ZOZ veřejný opatrovník
Dobrý den,

mám osvědčení o zvláštní odborné způsobilosti , nyní vykonávám činnost veřejného opatrovníka, musím nyní vykonat zkoušku kompletní nebo jen z odborné části a obecnou část již opakovat nemusím.
Co musím pro splnění jen odborné části udělat - musím někde požádat?