Re: ZOZ veřejný opatrovník
Dobrý den, otázky již byly zveřejněny. Přihlášky posílá úřad v termínu daném zákonem.