Re: ZOZ veřejný opatrovník
Již jsou zveřejněny, můžete je nalézt např. přes odkaz http://www.institutpraha.cz/overeni-zoz/prehled-spravnich-cinnosti/