ZOZ veřejný opatrovník
Dobrý den,
mám vystudovanou právní specializaci v bakalářském programu Veřejná správa a úřednickou zkoušku v oblasti služby č. 22 sociální pojištění. Nyní vykonávám činnost veřejného opatrovníka. Domnívám se, že dle vyhlášky 511/2002 Sb. je mé vzdělání rovnocenné a tudíž nemusím vykonávat obecnou ani zvláštní část ZOZ. Je má domněnka správná?