Re: Dotaz ohledně aktuální ZOZ veřejný pořádek...
Vzhledem k legislativním změnám, které nastaly v oblasti přestupkového práva od 1.7.2017 nabytím účinnosti zákona 250/2016 Sb. a zákona č. 251/2016 Sb., došlo také ke změně názvu zvláštní odborné způsobilosti na „při přestupkovém řízení ve věci pořádku ve státní správě, pořádku v územní samosprávě, veřejného pořádku, občanského soužití a majetku“ a zkrácení rozsahu zvláštní části přípravy ke zkoušce zvláštní odborné způsobilosti. Od druhého pololetí je rozsah přípravy 28 vyučovacích hodin. Z výuky bylo vypuštěno téma obecná část přestupkového práva, protože to bude nově obsahem zkoušky dle zákona č.250/2016 Sb. Účastníci, kteří byly přihlášeni na letošní podzimní běh přípravy, absolvují již její zkrácenou verzi a rozdíl bude úřadům vyúčtován.