Příprava na ZOZ pouze v rámci samostudia (bez absolvování přípravy u vzdělávací instituce)
Dobrý den,

Můj dotaz směřuje k přípravě na ZOZ.
Je možné podat přihlášku jen na samotnou zkoušku bez absolvování samotné přípravy u vzdělávací instituce?
Vím, že přípravu si mohu zajistit u jakékoli akreditované vzdělávací instituce, pokud ji má v nabídce (viz i vaše odpověď na dotaz https://www.institutpraha.cz/caste-dotazy/priprava-na-zkousku-zoz/zoz-103/), popřípadě se můžu připravovat individuálně.
Nicméně jde mi o to, že jsem zatím nenašla jinou vzdělávací instituci, která by přípravu na ZOZ měla v nabídce. A ráda bych zvolila přípravu na zkouškou formou samostudia.
Ale dle ustanovení § 18 odst. 1 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, je úředník povinen prohlubovat si kvalifikaci účastí na vstupním vzdělávání, průběžném vzdělávání, a přípravě a ověření zvláštní odborné způsobilosti.
Jde mi tedy o to, jestli bych případným nepřihlášením se na přípravu u vzdělávací instituce a samostudiem neporušila daný zákon, když je přímo stanoveno, že úředník je povinen prohlubovat si kvalifikace účastí na přípravě.
Zaměstnavatel v této věci položil dotaz na Ministerstvo vnitra, kde mu bylo (pouze telefonicky) potvrzeno, že přípravu není nutné absolvovat u vzdělávací instituce, nicméně písemně tuto odpověď nemá (a i když se podá dotaz písemně, bylo řečeno, že odpověď bude následovat v rámci týdnů). Vzhledem k tomu, že teď tedy nemáme jednoznačně potvrzeno, jestli je nebo není možné podat přihlášku jen na samotnou zkoušku bez přípravy u vzdělávací instituce a zaměstnavatel je povinen mě v dohledné době přihlásit ke zkoušce, pokládám tedy tento dotaz s dovolením i Vám.
Pokud bych totiž vycházela z § 21 výše uvedeného zákona, tak dle něj se zvláštní odborná způsobilost ověřuje zkouškou. A ani ve vyhlášce 512/2002 Sb., o zvláštní odborné způsobilosti úředníků, není příprava řešena.
Je tedy možné přihlásit se jen na samotnou ZOZ a přípravu řešit pouze formou samostudia? Nebo je příprava u vzdělávací instituce nutnou podmínkou ke složení zkoušky?

Předem děkuji za odpověď.