ZOZ
Dobrý den,
příprava na zvláštní část zkoušky –„ mariky“ trvá 2 týdny a Institut ji realizuje pouze ve vzdělávacím středisku Benešov. Řádná zkouška probíhá rovněž v Benešově, opravná zkouška v Praze. Přípravu si však můžete zajistit u jakékoli akreditované vzdělávací instituce, pokud ji má v nabídce, případně se připravovat individuálně.