ZOZ
Dobrý den,
obě části zkoušky zvláštní odborné způsobilosti se vykonávají v jednom termínu, nejprve písemné testy z obecné i zvláštní části. Úspěšné absolvování písemných testů je podmínkou pro přistoupení k ústní zkoušce. Ani z tohoto důvodu by nebylo možné oddělit obecnou a zvláštní část zkoušky. Přípravu na obecnou část eLearningem můžete absolvovat od ledna 2013, na prezenční přípravu ke zvláštní části byste byla zařazena tak, aby Vám navazovala na ukončení obecné části.