Re: ZOZ - omluva z přípravy a stornopoplatky
Dobrý den,
omluva z Vašeho úřadu byla z jednoho týdne přípravy z důvodu uznání rovnocennosti vzdělávání. Vzhledem k tomu, že ostatní termíny zůstaly stejné, jsou na náhradním sdělení termíny stejné, pouze byl vypuštěn termín jednoho týdne přípravy a snížila se tak částka na přiložené zálohové faktuře. Posunout termín ověření zvláštní odborné způsobilosti zkouškou bez řádné omluvy dle znění zákona č. 312/2002 Sb. o úřednících územních samosprávných celků není možný. Dle právního názoru Ministerstva vnitra č. j. MVS-695/2003 může být neúčast na již sděleném termínu přípravy a zkoušky omluvena jen v případě, že se jedná o důvody uvedené v zákonu č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů nebo v případě rozhodnutí rady zastupitelstva či zastupitelstva o zajištění účasti daného úředníka na jednání samosprávných orgánů kraje či obce. V jiných případech nelze změnu termínu uskutečnit. Manipulační poplatky nebyly účtovány. Podmínky pro manipulační poplatky jsou uvedeny na našich webových stránkách.
IVS