Re: ZOZ - omluva z přípravy a stornopoplatky
Dobrý den,
děkuji za odpověď. Stále ale nerozumím tomu, proč je problém se v řádném termínu omluvit z přípravy. U mě je relevantní důvod ten, že jsem ministerstvu vnitra, resp. ministru vnitra napsal rozklad týkající se uznání rovnocennosti vzdělání. Pokud by šlo termín přípravy posunout na pozdější termín, mohlo by se v případě kladného vyřízení podaného rozkladu předejít tomu, aby byly prostředky daňových poplatníků vynaloženy neúčelně. Ještě jedna poznámka. Pokud porovnám ZOZ např. se státní zkouškou na vysoké škole (přibližně lze obě tyto zkoušky srovnat), tak v řádném termínu se lze ze státnice odhlásit a to bez toho, aby student musel uvádět důvody ze zákoníku práce, ze ZOZ to možné není. Důvody nesdělujete, odkazujete na dokument ministerstva vnitra, který jsem z veřejných zdrojů nedohledal.
Hezký den,

IVS 3.1.2018 13:38 »
Dobrý den,
omluva z Vašeho úřadu byla z jednoho týdne přípravy z důvodu uznání rovnocennosti vzdělávání. Vzhledem k tomu, že ostatní termíny zůstaly stejné, jsou na náhradním sdělení termíny stejné, pouze byl vypuštěn termín jednoho týdne přípravy a snížila se tak částka na přiložené zálohové faktuře. Posunout termín ověření zvláštní odborné způsobilosti zkouškou bez řádné omluvy dle znění zákona č. 312/2002 Sb. o úřednících územních samosprávných celků není možný. Dle právního názoru Ministerstva vnitra č. j. MVS-695/2003 může být neúčast na již sděleném termínu přípravy a zkoušky omluvena jen v případě, že se jedná o důvody uvedené v zákonu č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů nebo v případě rozhodnutí rady zastupitelstva či zastupitelstva o zajištění účasti daného úředníka na jednání samosprávných orgánů kraje či obce. V jiných případech nelze změnu termínu uskutečnit. Manipulační poplatky nebyly účtovány. Podmínky pro manipulační poplatky jsou uvedeny na našich webových stránkách.
IVS