průběh zoušky
Dobrý den,
u ústní části zkoušky z obecné části zvláštní odborné způsobilosti si losujete jednu otázku z veřejné správy a jednu dvojotázku ze správního řádu. Znění otázek naleznete na našich webových stránkách: http://www.institutpraha.cz/zoz-obecna-cast/kurz-21. Právní předpisy, do kterých máte možnost nahlédnout u zkoušky, jsou k dispozici ve zkouškové místnosti ve dvou sadách a nemůžete si tedy přinést vlastní. Během přípravy si můžete dělat písemné poznámky, do nichž lze nahlížet během ústního zkoušení. Papír na tyto poznámky obdržíte ve zkouškové místnosti, vlastní nemůžete na rozdíl od psacích potřeb použít.