průběh zkoušky
Dobrý den,

zkouška začíná písemnými testy a následuje ústní část. Úředníci, kteří jsou ke komisi pozváni jako první skutečně zkoušku absolvují první den. Pořadí určuje komise, takže není možné dopředu sdělit, jak budou úředníci seřazeni. Velmi záleží i na výsledku písemných testů, kolik úředníků je úspěšně absolvuje a postoupí k ústní zkoušce.