Re: průběh zkoušky
Dobrý den,
k pracovněprávním vztahům se Institut nemůže vyjadřovat. Zákon č. 312/2002 Sb. a prováděcí předpisy délku zkoušky neuvádějí. V případě pochybností se může pan tajemník obrátit na Ministerstvo vnitra, odbor legislativy a koordinace předpisů, který poskytuje stanoviska k dotazům k zákonu č. 312/2002 Sb.