Přeskočit navigaci

Nacházíte se zde: Úvod » Kontakty

Kontakty

Institut pro veřejnou správu Praha

Institut pro veřejnou správu Praha
Dlážděná 6, 110 00 - Praha 1

Tel.: +420 974 863 546
Fax: +420 974 863 530

Podatelna

V pracovní dny od 9:00 do 14:00 hod.
E-mail: podatelna@institutpraha.cz
Tel.: +420 974 863 546
DS: 6awdjrd

Kurzy/Zkoušky

Institut pro veřejnou správu Praha
Senovážné náměstí 978/23, 110 00 Praha 1

 

Dokumenty zasílané e-mailem či datovou schránkou

Každý dokument zaslaný e-mailem či datovou schránkou musí být podepsán uznávaným elektronickým podpisem vydaným kvalifikovaným poskytovatelem certifikačních služeb: První certifikační autorita, a.s., Česká pošta, s. p. nebo eIdentity a. s. Dokumenty v elektronické podobě přijímá IVS ve formátech PDF/A, Word (*.doc, *.docx) a Excel (*.xls, *.xlsx). V případě, že Institut obdrží neúplný nebo poškozený dokument, který nelze zpracovat, vyrozumí o této skutečnosti, bude-li to možné, odesílatele dokumentu

Konzultační hodiny

Každé úterý od 8:30 do 16:00 hod.
Institut pro veřejnou správu Praha zavedl konzultační hodiny pro územní samosprávné celky, při kterých budou zodpovědní zaměstnanci Institutu zástupcům územních samosprávných celků pomáhat při řešení nestandardních či akutních požadavků, které nelze zejména z časových důvodů řešit v rámci stanovených a běžně užívaných postupů.


Vzdělávací středisko Benešov

Vzdělávací středisko Benešov
Ke Stadionu 1918, 256 01 - Benešov

Tel.: +420 317 723 851
Fax: +420 317 723 852
E-mail: recepce@institutpraha.cz

 

Vedení Institutu pro veřejnou správu Praha

 
Osoba Telefonní číslo E-mailová adresa
doc. JUDr. David ZÁMEK, Ph.D., LL.M.
ředitel
+420 974 863 500
+420 731 646 094
d.zam@institutpraha.cz
Mgr. Dušan ZOUHAR, MBA
1. náměstek ředitele
+420 974 863 502
+420 730 890 623
d.zouhar@institutpraha.cz
Ing. Radka HARAZÍMOVÁ, LL.M.
náměstkyně ředitele
+420 974 863 501
+420 734 448 567
r.vav@institutpraha.cz
Ing. Jiří PERGLER
interní auditor
+420 974 863 597 auditor@institutpraha.cz

Oddělení kancelář ředitele (OKŘ)

Osoba Telefonní číslo E-mailová adresa
JUDr. Petr ŠTICHA
vedoucí oddělení
+420 974 863 507
+420 736 610 232
p.sti@institutpraha.cz
Marie KODEDOVÁ
personalistka
+420 974 863 514 personalni@institutpraha.cz
Zuzana KULMANOVÁ, DiS.
sekretariát
+420 974 863 508
+420 733 715 439
z.kul@institutpraha.cz
Ivana CULKOVÁ
podatelna
+420 974 863 546
+420 734 448 574
podatelna@institutpraha.cz
Kateřina OČADLÍKOVÁ
podatelna
+420 974 863 546 podatelna@institutpraha.cz
Lenka KRATOCHVÍLOVÁ
podatelna
+420 974 863 546
+420 727 975 482
l.kra@institutpraha.cz
Miroslav KARÁSEK
řidič
+420 736 610 236
+420 974 863 563
Pavel ŠTĚRBA
řidič
+420 736 610 237
+420 974 863 563
Ing. Daniel BARTÁK
 
+420 730 890 624
 
d.bar@institutpraha.cz
FAX
podatelna
+420 974 863 530

Oddělení informačních technologií (OIT)

Osoba Telefonní číslo E-mailová adresa
Bc. Martin HRUBÝ
vedoucí oddělení
+420 974 863 512
+420 608 964 269
hruby@institutpraha.cz
Patrik PODHRÁZSKÝ +420 974 863 510
+420 731 150 436
p.pod@institutpraha.cz
Mgr. Jiří KARAS +420 974 863 521
+420 603 510 047
j.kar@institutpraha.cz

Ekonomické oddělení (EKO)

Osoba Telefonní číslo E-mailová adresa
Ing. Jana PELIKÁNOVÁ
vedoucí oddělení
+420 974 863 506
+420 739 460 813
j.pel@institutpraha.cz
Ing. Miloslav SKOPAL +420 974 863 513
+420 736 610 231
m.sko@institutpraha.cz
Blažena NEŘIMOVÁ +420 974 863 518
+420 734 837 841
b.ner@institutpraha.cz
Jana CHALUPNÁ +420 974 863 516 j.cha@institutpraha.cz
Dana CVRČKOVÁ +420 974 863 713 d.cvr@institutpraha.cz
Ivana FABEROVÁ +420 974 863 515
+420 736 610 239
i.fab@institutpraha.cz

Oddělení vzdělávání (OVZ)

Osoba Telefonní číslo E-mailová adresa
Ing. Zdeňka ŠILHOVÁ
vedoucí oddělení
+420 224 142 483
+420 603 371 589
z.sil@institutpraha.cz
Mgr. Jana MALINOVSKÁ +420 224 142 482
+420 736 610 240
j.mal@institutpraha.cz
Mgr. Petr KUŠ +420 224 142 482
+420 736 610 246
p.kus@institutpraha.cz
PhDr. Lenka HRONOVÁ +420 224 142 482
+420 733 129 063
l.hro@institutpraha.cz
Ing. Jaroslav VOBR +420 739 960 639 j.vob@institutpraha.cz
Bc. Tomáš LUKŠÍK +420 739 592 986 t.luk@institutpraha.cz
PhDr. Pavel DITTRICH, CSc. +420 739 592 985 p.dit@institutpraha.cz
PhDr. Dagmar MLADIČOVÁ +420 224 142 482
+420 732 999 007
d.mla@institutpraha.cz
Bc. Marta LACINOVÁ +420 731 564 913 m.lac@institutpraha.cz
Ivana LÍŠKOVÁ +420 224 142 481
+420 732 999 113
i.lis@institutpraha.cz
Eva ZIGLEROVÁ +420 224 142 481
+420 736 610 248
e.zig@institutpraha.cz
FAX
oddělení vzdělávání v Benešově
+420 317 723 852

Oddělení výzkumu a mezinárodní spolupráce (OVM)

Osoba Telefonní číslo E-mailová adresa
RNDr. Jiřina HOFMANOVÁ, Ph.D.
vedoucí oddělení
+420 974 863 504
+420 734 316 375
j.hof@institutpraha.cz
Mgr. Lukáš JIRSA +420 974 863 525
+420 736 610 244
l.jir@institutpraha.cz
Mgr. Monika MEZULIÁNÍKOVÁ +420 974 863 553
+420 603 191 890
m.mez@institutpraha.cz

Oddělení vzdělávací středisko Benešov

Osoba Telefonní číslo E-mailová adresa
František BARTÁK
vedoucí vzdělávacího střediska
+420 317 723 851
+420 736 610 241
bartak@institutpraha.cz
Jitka VALTEROVÁ
sekretariát
+420 317 723 851
+420 732 999 700
j.val@institutpraha.cz
Mgr. Pavel DVOŘÁK +420 739 592 984 p.dvo@institutpraha.cz
Ing. Ivana FRANTESOVÁ +420 317 721 544
+420 733 129 062
i.fra@institutpraha.cz
Jana PLEŠAVSKÁ +420 317 721 544
+420 734 448 569
j.ple@institutpraha.cz
Eliška TŮMOVÁ +420 317 721 544
+420 739 592 987
e.tum@institutpraha.cz
Jana ŠERÁKOVÁ
vedoucí stravovacího úseku
+420 317 723 854 j.ser@institutpraha.cz
RECEPCE +420 317 723 853
+420 317 722 161
+420 739 214 698
recepce@institutpraha.cz
FAX +420 317 723 852

Oddělení administrace (OAD)

Osoba Telefonní číslo E-mailová adresa
Mgr. Pavlína NOVÁKOVÁ
vedoucí oddělení
+420 974 863 505
+420 736 610 249
p.nov@institutpraha.cz
Zina HOLUBOVÁ +420 974 863 520 z.hol@institutpraha.cz
Iveta KLEMAIEROVÁ +420 974 863 531 i.kle@institutpraha.cz
Jana KOVŤUKOVÁ +420 974 863 534 j.kov@institutpraha.cz
FAX +420 974 863 818

Novinky e-mailem

Chcete-li získávat novinky z Institutu, vyplňte prosím svůj e-mail.

Sečtěte a zaokrouhlete (28.6 + 35.0) *

 


 

2016 Institut pro veřejnou správu Praha
Dlážděná 6, 110 00 – Praha 1 | Zobrazit na mapě

Vzdělávací středisko Benešov
Ke Stadionu 1918, 256 01 – Benešov | Zobrazit na mapě

Kontakty
Tel. Podatelna: +420 974 863 546
E-mail: podatelna@institutpraha.cz
Datová schránka: 6awdjrd

 
Nahoru