Přeskočit navigaci

Nacházíte se zde: Úvod » Kurzy » Ceník » Platební podmínky

Platební podmínky

Pravidla pro uplatňování manipulačních poplatků:

  • Zruší-li nebo omluví-li zaměstnavatel účast přihlášeného účastníka/účastnice na vzdělávací akci ve lhůtě do 30 pracovních dní, nejméně však 1 pracovní den před jejím zahájením, poskytovatel má nárok na úhradu manipulačního poplatku ve výši 10 % z ceny celé vzdělávací akce. Poskytovatel neúčtuje manipulační poplatek v případě, že zaměstnavatel zruší nebo omluví účast účastníka na vzdělávací akci nejméně 31 pracovních dní před jejím zahájením.
  • Nezruší-li zaměstnavatel písemně účast nebo neomluví-li neúčast přihlášeného účastníka/účastnice vzdělávací akce nejpozději 1 pracovní den před zahájením kurzu, poskytovatel má vždy nárok na úhradu částky ve výši 100% ceny aktuálního kurzu.
  • Zruší-li nebo omluví-li zaměstnavatel účast přihlášeného účastníka/účastnice na vzdělávací akci v den konání kurzu při aktuálně vzniklé pracovní neschopnosti nebo ošetřování člena rodiny, která bude trvat alespoň tři dny a je doložena poskytovateli kopií dokladu o pracovní neschopnosti nebo dokladem o ošetření člena rodiny (kopie dokladu pouze s uvedením jména, příjmení a dobou počátku pracovní neschopnosti nebo ošetřením člena rodiny) má poskytovatel nárok na úhradu manipulačního poplatku ve výši 10 % z ceny celé vzdělávací akce.
  • Při zrušení vzdělávací akce Institutem bude uhrazená částka vrácena zaměstnavateli v plné výši.
  • Neuplatněním manipulačního poplatku by Institut nedodržel zákonnou povinnost o řádném hospodaření příspěvkové organizace a vystavil by se tak možnému postihu ze strany zřizovatele a kontrolních orgánů.

Všechny omluvy musí být Institutu doručeny v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky nebo e-mailem podepsané zaručeným elektronickým podpisem, případně v listinné formě, vždy však podepsané zástupcem úřadu/objednatele.

Formulář na omluvu úředníka ze vzdělávací akce
 

Novinky e-mailem

Chcete-li získávat novinky z Institutu, vyplňte prosím svůj e-mail.

Sečtěte a zaokrouhlete (0.1 + 41.2) *

 


 

2016 Institut pro veřejnou správu Praha
Dlážděná 6, 110 00 – Praha 1 | Zobrazit na mapě

Vzdělávací středisko Benešov
Ke Stadionu 1918, 256 01 – Benešov | Zobrazit na mapě

Kontakty
Tel. Podatelna: +420 974 863 546
E-mail: podatelna@institutpraha.cz
Datová schránka: 6awdjrd

 
Nahoru