Úvod » Kurzy » Konference "Sucho a povodně"

Konference "Sucho a povodně"

Institut pro veřejnou správu Praha uspořádal ve dnech 3. a 4. března 2016 konferenci s názvem "Sucho a povodně - dvě strany jedné mince".

 

Konference se konala pod záštitou náměstkyně ministra vnitra pro řízení sekce veřejné správy Mgr. Jany Vildumetzové. 

Mediálním partnerem byl časopis Veřejná správa.

 

Program

Podrobný program konference naleznete zde.

 

Reportáž o konferenci

 Zpravodajství z konference natočené Praha TV

 

 Fotogalerie

Fotografie z konference jsou k nahlédnutí zde.

 

Tisková zpráva

Krátká informace o průběhu konference je k nahlédnutí zde.

 

Sborník příspěvků z konference

Sborník příspěvků z konference je k dispozici zde.

 

Audiovizuální záznamy příspěvků

RNDr. Ing. Jaroslav Rožnovský, CSc. - Vliv změn klimatu na výskyt a vývoj zemědělského sucha v ČR

RNDr. Radim Tolasz, Ph.D. - Měnící se režim srážek v ČR

doc. RNDr. Jaroslava Kalvová, CSc. - Klimatické modely - výhledy do budoucna

Ing. Linda Franková - Strategie adaptace na klimatickou změnu

Ing. Jan Kubát - Hydrologická bilance ČR

Ing. Karel Drbal, Ph.D. - Proces implementace evropské povodňové směrnice

Ing. Adam Vizina, Ph.D. - Sucho pohledem hydrologů

prof. Ing. Miroslav Dumbrovský, CSc. - Navrhování adaptačních opatření v procesu pozemkových úprav

Ing. Jan Vopravil, Ph.D. - Stav půdy ČR a její vliv na retenci vody

Ing. Jiří Kapička - Nástroje na monitoring a řešení vodní eroze

Ing. Petr Liška - Zkušenosti z povodní obce Malé Žernoseky

Ing. Jan Papež - Zvládnutí přívalových povodní na úrovni obce

RNDr. Pavel Novák, Ph.D. - Prevence a zmírňování následků živelných a jiných pohrom ve vztahu k působnosti obcí

Ing. Lenka Čermáková - Dotační podpora pro obce od MŽP

Ing. Linda Franková - Dotační podpora pro obce od MŽP

Ing. Marie Perglerová - Dotační podpora pro obce od MZe

 

Ohlasy účastníků

Kladné stránky konference podle účastníků:

  • Komplexnost informací vzhledem k tématu a velmi profesionální organizace vzdělávací akce
  • Cenné informace z praxe a novinky v oblasti teorie a legislativy
  • Možnost setkat se s vynikajícími odborníky a čerpat od nich zkušenosti a znalost
  • Vynikající volba přednášejících a navíc aktuálnost tématu
  • Srozumitelnost přednášek
     

 

Dotazy a odpovědi

Hledáte-li odpovědi na své otázky nebo řešení problému, navštivte naše fórum. Poradit vám mohou jak naši odborníci tak ostatní uživatelé.

 

Člen:

Asociace institucí vzdělávání dospělých

NISPACee

ento

Nepasi

Nově spolupracujeme:

most