Přeskočit navigaci

Nacházíte se zde: Úvod » Kurzy » Nabídka kurzů » Ochrana ovzduší

Kurz: Ochrana ovzduší

Ochrana ovzduší

Forma

Prezenční

Cílová skupina

Vedoucí úředníci a úředníci územních samosprávných celků a vedoucí zaměstnanci a zaměstnanci ústřední státní správy, kteří zejména vykonávají státní správu v oblasti ochrany ovzduší, řeší problematiku odpadového hospodářství, zabývají se posuzováním vlivů na životní prostředí, územním plánováním a stavebním řádem, integrovanou prevencí a omezováním znečištění

Typ prohlubování kvalifikace

Průběžné vzdělání

Cíl

Seznámit vedoucí úředníky a úředníky územních samosprávných celků a vedoucí zaměstnance a zaměstnance ústřední státní správy s aktuálním zákonem o ochraně ovzduší, vybranými právními instituty v oblasti ochrany ovzduší, s prováděcími vyhláškami a s vybranými souvisejícími právními předpisy

Program

Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší a související předpisy.
Zákon č. 73/2012 Sb., o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, a o fluorovaných skleníkových plynech a související předpisy.
Aktuální legislativa EU v oblasti ochrany ovzduší.
Soudní judikatura v oblasti ochrany ovzduší; aktuální výklady a stanoviska MŽP v oblasti ochrany ovzduší; rozhodovací činnost orgánů ochrany ovzduší; výkon státní správy v ochraně ovzduší a orgány ochrany ovzduší; diskuse; konzultace ke konkrétním příkladům.
Aktuální schválené a připravované novely prováděcích právních předpisů; kvalita ovzduší a zjišťování znečištění ovzduší; emisní limity pro spalovací a ostatní stacionární zdroje; těkavé organické látky; zjišťování znečišťování ovzduší; požadavky na kvalitu paliv a biopaliva.

Kontaktní osoba

Informace o obsahové a pedagogické stránce kurzu:
PhDr. Dagmar Mladičová, d.mla@institutpraha.cz, tel.: 224 228 719

Informace o přihláškách na kurz a další organizační záležitosti:
Mgr. Pavlína Nováková, p.nov@institutpraha.cz, tel: 974 863 505

Právní předpisy

I. Ochrana ovzduší
Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší
Vyhláška č. 330/2012 Sb., o způsobu posuzování a vyhodnocení úrovně znečištění, rozsahu informování veřejnosti o úrovni znečištění a při smogových situacích
Vyhláška č. 312/2012 Sb., o stanovení požadavků na kvalitu paliv používaných pro vnitrozemská a námořní plavidla z hlediska ochrany ovzduší
Nařízení vlády č. 351/2012 Sb., o kritériích udržitelnosti biopaliv

II. Ochrana ozonové vrstvy Země
Zákon č. 73/2012 Sb., o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, a o fluorovaných skleníkových plynech
Vyhláška č. 257/2012 Sb., o předcházení emisím látek, které poškozují ozonovou vrstvu, a fluorovaných skleníkových plynů

III. Další související oblasti
Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění
Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů, (zákon o integrované prevenci), ve znění pozdějších předpisů
 
Aktuálně není vypsán žádný termín. Máte-li však zájem o účast na kurzu nebo další informace, prosím, obraťte se na výše uvedené kontaktní osoby.

Novinky e-mailem

Chcete-li získávat novinky z Institutu, vyplňte prosím svůj e-mail.

Sečtěte a zaokrouhlete (3.8 + 3.8) *

 

2016 Institut pro veřejnou správu Praha
Dlážděná 6, 110 00 – Praha 1 | Zobrazit na mapě

Vzdělávací středisko Benešov
Ke Stadionu 1918, 256 01 – Benešov | Zobrazit na mapě

Kontakty
Tel. Podatelna: +420 974 863 546
E-mail: podatelna@institutpraha.cz
Datová schránka: 6awdjrd

 
Nahoru