Přeskočit navigaci

Nacházíte se zde: Úvod » Kurzy » Nabídka kurzů » Územní plánování

Kurz: Územní plánování

Územní plánování

Forma

Prezenční

Cílová skupina

vedoucí úředníci a úředníci územních samosprávných celků, kteří zabezpečují činnosti v územním plánování, zejména pořizování územně analytických plánovacích podkladů a dokumentace včetně územních plánů, regulačních plánů a zastavěného území (a mají absolvovanou ZOZ), aplikují obecné požadavky na využívání území a pracují s aktuálními metodikami a informacemi včetně rozsudků nejvyššího správního soudu. Vedoucí zaměstnanci a zaměstnanci ústřední státní správy, kteří potřebují znát problematiku územního plánování pro vlastní činnost.

Typ prohlubování kvalifikace

Průběžné vzdělání

Cíl

Seznámit účastníky s vybranými právními instituty stavebního zákona v oblasti územního plánování, s jeho prováděcími vyhláškami, s vybranými souvisejícími právními předpisy a výklady k nim

Program

16 hodinový kurz

• stručná rekapitulace základních nástrojů územního plánování, jejich účelu a obsahu
• orgány územního plánování a jejich pravomoci
• územní studie, územně analytické podklady, doplňující průzkumy a rozbory
• územní plán, jeho obsah a pořizování
• regulační plán z podnětu a na žádost, zadání RP v územním plánu
• vyvlastnění a předkupní právo, vztah k ÚPD včetně náležitostí
• územní plánování a životní prostředí
• diskuze


Kontaktní osoba

Informace o obsahové a pedagogické stránce kurzu:
PhDr. Dagmar Mladičová, d.mla@institutpraha.cz, tel.: 224 228 719

Informace o přihláškách na kurz a další organizační záležitosti:
Mgr. Pavlína Nováková, p.nov@institutpraha.cz, tel: 974 863 505

Právní předpisy

- Zákon č. 183/2006 Sb., o územní plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů

- Zákon č. 350/2012 Sb. kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé související zákony

- V souladu se zmocněním v § 193 zákona č. 350/2012 Sb. budou postupně zařazovány novely vyhlášek nebo nové vyhlášky podle toho, jak budou vycházet


- Zákon č. 186/2006 Sb., o změně některých zákonů souvisejících s přijetím stavebního zákona a zákona o vyvlastnění
- Vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti
- Vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů
- Zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů, inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů
- Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů (záměrů) na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů
- Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
- Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
 
Aktuálně není vypsán žádný termín. Máte-li však zájem o účast na kurzu nebo další informace, prosím, obraťte se na výše uvedené kontaktní osoby.

Novinky e-mailem

Chcete-li získávat novinky z Institutu, vyplňte prosím svůj e-mail.

Sečtěte a zaokrouhlete (49.2 + 5.2) *

 

2016 Institut pro veřejnou správu Praha
Dlážděná 6, 110 00 – Praha 1 | Zobrazit na mapě

Vzdělávací středisko Benešov
Ke Stadionu 1918, 256 01 – Benešov | Zobrazit na mapě

Kontakty
Tel. Podatelna: +420 974 863 546
E-mail: podatelna@institutpraha.cz
Datová schránka: 6awdjrd

 
Nahoru