Přeskočit navigaci

Nacházíte se zde: Úvod » Kurzy » Nabídka kurzů » Ochrana zemědělského půdního fondu

Kurz: Ochrana zemědělského půdního fondu

Ochrana zemědělského půdního fondu

Rozsah 8 hodin

Cena 990 Kč

Místo konání Praha

Lektor(ka)

Ing. Helena BENDOVÁ

Forma

Prezenční

Cílová skupina

Vedoucí úředníci a úředníci územních samosprávných celků, kteří zabezpečují činnosti v oblasti ochrany zemědělského půdního fondu

Typ prohlubování kvalifikace

Průběžné vzdělání

Cíl

Prohloubit vedoucím úředníkům a úředníkům územně samosprávných celků znalosti v oblasti výkonu státní správy ochrany zemědělského půdního fondu ve vazbě na aktuální legislativní stav

Program

Postupy státní správy ochrany zemědělského půdního fondu (ZPF) podle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), při řešení aktuálních problémů zemědělského půdního fondu: při odnímání zemědělské půdy ze ZPF (sportoviště, bytová výstavba, průmyslové zóny, těžba), při rekultivaci území po nezemědělské činnosti, v oblasti kvality půdy; aktuální stanoviska odboru legislativního MŽP ČR k tomuto zákonu a k právním předpisům navazujícím; diskuse k přednášeným tématům a problematice ochrany zemědělského půdního fondu obecně

Kontaktní osoba

Informace o obsahové a pedagogické stránce kurzu:
Mgr. Václav Melichar, v.mel@institutpraha.cz, tel. 224 241 283
Informace o přihláškách na kurz a další organizační záležitosti:
Mgr. Pavlína Nováková, p.nov@institutpraha.cz, tel. 974 863 505

Právní předpisy

Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška MŽP ČR č. 13/1994 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti ochrany zemědělského půdního fondu

Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška českého úřadu zeměměřičského a katastrálního č. 190/1996 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) včetně prováděcích vyhlášek, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

Nové prováděcí vyhlášky ke stavebnímu zákonu

Zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo stavbě (zákon o vyvlastnění)

Zákon č. 186/2006 Sb., o změně některých zákonů souvisejících s přijetím stavebního zákona a zákona o vyvlastnění

Metodický pokyn MŽP ČR ze dne 1. 10. 1996 č.j.: OOLP/1067/96 k odnímání půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona č. 334/1992 Sb

Metodický pokyn MŽP ČR ze dne 1. 3. 2004 k provádění ustanovení § 18 odst. 3 ve vazbě na ustanovení § 3, odst 1 až 3 zákona č. 334/1992 Sb.
 

Termíny konání kurzu

Termín Kód Místo Lektor(ka) Cena  
19. 6. 2018 2PKOZPFB181000 Praha Ing. Helena BENDOVÁ 990 Kč

Omluva

Novinky e-mailem

Chcete-li získávat novinky z Institutu, vyplňte prosím svůj e-mail.

Sečtěte a zaokrouhlete (49.8 + 4.3) *

 

2016 Institut pro veřejnou správu Praha
Dlážděná 6, 110 00 – Praha 1 | Zobrazit na mapě

Vzdělávací středisko Benešov
Ke Stadionu 1918, 256 01 – Benešov | Zobrazit na mapě

Kontakty
Tel. Podatelna: +420 974 863 546
E-mail: podatelna@institutpraha.cz
Datová schránka: 6awdjrd

 
Nahoru