Přeskočit navigaci

Nacházíte se zde: Úvod » Kurzy » Nabídka kurzů » Katastr nemovitostí

Kurz: Katastr nemovitostí

Katastr nemovitostí

Forma

Prezenční

Cílová skupina

Vedoucí úředníci a úředníci územních samosprávných celků, zejména krajů a obcí s rozšířenou působností, zabezpečující agendu, která se dotýká katastru nemovitostí a činnosti katastrálních úřadů

Typ prohlubování kvalifikace

Průběžné vzdělání

Cíl

Seznámit vedoucí úředníky a úředníky zabývající se touto problematikou s platnou právní úpravou a zkušenostmi z praxe zejména v oblasti vedení katastru nemovitostí, obnovy katastrálního operátu a poskytování údajů z katastru nemovitostí včetně zásad jejich součinnosti s orgány státní správy zeměměřictví a katastru a aplikace správního řádu do činnosti Zeměměřických a katastrálních inspektorátů

Program

Základní informace o katastru nemovitostí (katastr jako informační systém, základní předpisy, pozemkové evidence předcházející katastru nemovitostí, operát katastru, orgány státní správy katastru); vedení katastru nemovitostí (typy zápisů, základní náležitosti podání návrhů zápisu, geometrický plán, součinnost obcí a vlastníků při vedení katastru, opravy chyb v katastrálním operátu); obnova katastrálního operátu (nové mapování, přepracování, námitkové řízení a vyhlášení platnosti, součinnost obcí a vlastníků při obnově); poskytování údajů z katastru nemovitostí (programové prostředí, formy poskytovaných údajů, dálkový přístup úplný a dílčí); aplikace správního řádu do činnosti zeměměřických a katastrálních inspektorátů; změna vztahů mezi zeměměřickými a katastrální inspektoráty a katastrálními úřady; Zeměměřický a katastrální inspektorát - změny vyplývající z nové prováděcí vyhlášky ke katastrálnímu zákonu

Kontaktní osoba

Informace o obsahové a pedagogické stránce kurzu:
Mgr. Václav Melichar, v.mel@institutpraha.cz, tel. 224 241 283
Informace o přihláškách na kurz a další organizační záležitosti:
Miroslava Šípková, m.sip@institutpraha.cz, tel. 974 863 534

Právní předpisy

1) Zákon České národní rady č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky, ve znění
pozdějších předpisů (katastrální zákon).

2) Zákon Federálního shromáždění ČSFR č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a
jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění pozdějších předpisů.

3) Vyhláška Českého úřadu zeměměřického a katastrálního č. 26/2007 Sb.

4) Vyhláška ČUZK č. 162/2001 Sb., o poskytování údajů z katastru nemovitostí České
republiky, ve znění pozdějších předpisů.

5) Zákon České národní rady č. 359/1992 Sb., o zeměměřických a katastrálních orgánech, ve znění
pozdějších předpisů.

6) Zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví, ve znění pozdějších předpisů.

7) Vyhláška ČUZK č. 31/1995 Sb., kterou se provádí zákon č.200/1994 Sb., ve znění
pozdějších předpisů.

8) Návod pro správu a vedení katastru nemovitostí- č.j.4571/2001-23

9) Návod pro obnovu katastrálního operátu a převod


 
Aktuálně není vypsán žádný termín. Máte-li však zájem o účast na kurzu nebo další informace, prosím, obraťte se na výše uvedené kontaktní osoby.

Novinky e-mailem

Chcete-li získávat novinky z Institutu, vyplňte prosím svůj e-mail.

Sečtěte a zaokrouhlete (24.1 + 19.0) *

 

2016 Institut pro veřejnou správu Praha
Dlážděná 6, 110 00 – Praha 1 | Zobrazit na mapě

Vzdělávací středisko Benešov
Ke Stadionu 1918, 256 01 – Benešov | Zobrazit na mapě

Kontakty
Tel. Podatelna: +420 974 863 546
E-mail: podatelna@institutpraha.cz
Datová schránka: 6awdjrd

 
Nahoru