Přeskočit navigaci

Nacházíte se zde: Úvod » Kurzy » Nabídka kurzů » Příprava projektů - logicky a jednoduše (strukturální fondy)

Kurz: Příprava projektů - logicky a jednoduše (strukturální fondy)

Příprava projektů - logicky a jednoduše (strukturální fondy)

Forma

Prezenční

Cílová skupina

Úředníci územních samosprávných celků a a zaměstnanci správních úřadů, kteří se podílejí na přípravě a tvorbě programů a projektů a na rozhodovacích procesech pro využití strukturálních fondů EU

Typ prohlubování kvalifikace

Průběžné vzdělání

Cíl

Seznámit úředníky s postupy tvorby programů a projektů pro čerpání prostředků ze strukturálních fondů

Program

Úvod do problematiky strukturálních fondů - SWOT analýza
- strukturální fondy jako nástroj politiky hospodářské a sociální soudržnosti EU
- SWOT anlýza - silné stránky, slabé stránky, příležitosti, hrozby

Logický rámec
- Metoda logického rámce a její využití
- Formulace projektového záměru

Náležitosti projektu, studie proveditelnosti, marketingová analýza

- Náležitosti projektu a jeho přílohy
- Studie proveditelnosti
- Postup, osnova, součásti
- Marketingová analýza

Finanční a ekonomická analýza, uznatelnost
- Finanční a ekonomická analýza projektu v jeho životním cyklu
- Uznatelnost - co lze a nelze financovat z fondů EU

Analýza nákladů a užitků

Princip partnerství
- Princip partnerství a jeho naplnění

Příklady z praxe
- Zkušenosti s konkrétními projekty
- diskuse

Kontaktní osoba

Informace o obsahové a pedagogické stránce kurzu:
Mgr. Václav Melichar, v.mel@institutpraha.cz, tel. 224 241 283
Informace o přihláškách na kurz a další organizační záležitosti:
Mgr. Pavlína Nováková (p.nov@institutpraha.cz, tel.: 974 863 505)

Odborná literatura

Wokoun, R., Lukáš, Z., Kouřilová, J.: Výkladový slovník regionální a strukturální politiky Evropské unie, IFEC, Praha, 2002, 168 s., ISBN 80-86412-18-0

Ochrana, F.: Veřejný sektor a efektivní rozhodování, Praha, Management Press, 2001

Ochrana, F.: Hodnocení veřejných zakázek a veřejných projektů, ASPI Publishing, 2001

Levy H., Sarnat M.: Kapitálové investice a finanční rozhodování, Praha, Grada Publishing, 2001

Inspirační databáze pro rozvoj lidských zdrojů – NVF pro MPSV (www.topregion.cz)

Aktualizace metodiky pro přípravu programových dokumentů; Příloha: Shrnutí výstupů analýz a projektů SF v ČR, IREAS o.p.s. 2005 (www.strukturalni-fondy.cz)

E-learningový kurz „Vzdělávání o záležitostech EU“ - Všeobecný vzdělávací systém pro úředníky územních samosprávných celků, 2005 (www.mvcr.cz)

Strategické obecné zásady Společenství, 2007-2013, Evropská komise 2005 (www.strukturalni-fondy.cz)

Národní rozvojový plán ČR 2007 – 2013 (www. strukturalni-fondy.cz)

Národní strategický referenční rámec a návrhy Operačních programů pro období 2007 – 2013 (návrh NSRR je předložen vládě a bude publikován 3. nebo 4. 2006, návrhy OP budou publikovány v průběhu 2. pol. 2006 (www.strukturalni-fondy.cz)
 
Aktuálně není vypsán žádný termín. Máte-li však zájem o účast na kurzu nebo další informace, prosím, obraťte se na výše uvedené kontaktní osoby.

Novinky e-mailem

Chcete-li získávat novinky z Institutu, vyplňte prosím svůj e-mail.

Sečtěte a zaokrouhlete (44.9 + 34.9) *

 

2016 Institut pro veřejnou správu Praha
Dlážděná 6, 110 00 – Praha 1 | Zobrazit na mapě

Vzdělávací středisko Benešov
Ke Stadionu 1918, 256 01 – Benešov | Zobrazit na mapě

Kontakty
Tel. Podatelna: +420 974 863 546
E-mail: podatelna@institutpraha.cz
Datová schránka: 6awdjrd

 
Nahoru