Přeskočit navigaci

Nacházíte se zde: Úvod » Kurzy » Nabídka kurzů » Problematika zneužívaných a týraných seniorů - aplikace zákona o sociálních službách ve veřejné správě

Kurz: Problematika zneužívaných a týraných seniorů - aplikace zákona o sociálních službách ve veřejné správě

Problematika zneužívaných a týraných seniorů

Forma

Prezenční

Cílová skupina

Vedoucí úředníci a úředníci obcí, městských částí a krajských úřadů z oddělení a odborů sociálně zdravotní péče, zastupitelé a vedoucí úřadů, kteří mají gesci poskytování sociálních služeb.

Typ prohlubování kvalifikace

Průběžné vzdělání

Cíl

Úředník absolvováním kurzu získá praktický návod pro předcházení, odhalování a řešení problematiky zneužívání seniorů v kontextu nových zákonů v oblasti systému sociální péče.

Program

Definice zneužívání a týrání; klíčové pojmy; druhy týrání: fyzické, psychické a citové, finanční a majetkové vydírání, sexuální zneužívání; zanedbávání péče; rizikové faktory špatného zacházení se seniory; dopad nefunkční rodiny na seniora; kdo nejčastěji zneužívá; příčiny nevhodného zacházení se seniory v ústavní péči; zneužívání a veřejnost; kasuistiky týrání a zneužívání seniorů; dokumenty, týkající se ochrany seniorů; kde hledat pomoc a příslušná legislativa.

Kontaktní osoba

Informace o obsahové a pedagogické stránce kurzu:
PhDr. Lenka Hronová, l.hro@institutpraha.cz, ( 224 241 283, 733 129 063)

Informace o přihláškách a další organizační záležitosti:
Mgr. Pavlína Nováková, p.nov@institutpraha.cz, tel: 974 863 505

Odborná literatura

Jana Torová, Karel Jungwirt : Chvíle pohody k domovu důchodců: účelová publikace pro řídicí pracovníky, zdravotní úseky a terapeuty rozdílného zaměření, 2003

Postavení a diskriminace seniorů v české republice – sborník z mezinárodní konference, MPSV, 2006

Daniela Vodáčková: Krizová intervence, Portál

Z. Kalvach, - I. Holmerová: Obecná východiska ke zdravotně sociálním službám pro seniory, Grada Avicenum, 2004.

Z. Kalvach – I. Holmerová: Komunitní pojetí služeb pro seniory, Grada Avicenum, 2004

Dagmar Glosová: Bydlení pro seniory, ERA, 2006

J. Kralová: Zařízení soc.péče pro seniory, ANAG, 2006

J. Králová: Speciální techniky sociální práce, MPSV, 2005

Pidrman, Kolibáš :Změny jednání seniorů, Galén, 2006

Tereza Brdečková: Ještě jsem tady, 2005

Právní předpisy

Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách

Vyhláška MPSV 505/2006 Sb.

Zákon č. 29/2007 Sb. kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách

Zákon č. 135/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti ochrany před domácím násilím,

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 100/1988 Sb. , o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů
 
Aktuálně není vypsán žádný termín. Máte-li však zájem o účast na kurzu nebo další informace, prosím, obraťte se na výše uvedené kontaktní osoby.

Novinky e-mailem

Chcete-li získávat novinky z Institutu, vyplňte prosím svůj e-mail.

Sečtěte a zaokrouhlete (37.3 + 14.3) *

 

2016 Institut pro veřejnou správu Praha
Dlážděná 6, 110 00 – Praha 1 | Zobrazit na mapě

Vzdělávací středisko Benešov
Ke Stadionu 1918, 256 01 – Benešov | Zobrazit na mapě

Kontakty
Tel. Podatelna: +420 974 863 546
E-mail: podatelna@institutpraha.cz
Datová schránka: 6awdjrd

 
Nahoru