Přeskočit navigaci

Nacházíte se zde: Úvod » Kurzy » Nabídka kurzů » Metody efektivní spolupráce

Kurz: Metody efektivní spolupráce

Metody efektivní spolupráce

Forma

Prezenční

Cílová skupina

Vedoucí úředníci, úředníci ÚSC a zaměstnanci ve správních úřadech

Typ prohlubování kvalifikace

Průběžné vzdělání

Cíl

Na kurzu si posluchači ujasní důležitost efektivní spolupráce jako základního principu budování moderního transparentního úřadu ÚSC.

Program

1. Společensky odpovědný úřad – rámec pro podporu efektivní spolupráce
- sladění terminologie k tématu
- principy společenské odpovědnosti úřadů
- transparentnost jako uplatňovaný princip spolupráce k občanům, partnerům a zaměstnancům/úředníkům úřadu (praktický pohled)

2. Řízení vztahů – předpoklad efektivní spolupráce
- role dialogu
- etapy života zaměstnance/úředníka vs potřeby úřadu
- princip rovnosti při řízení vztahů
- kulturní odlišnosti
- role znalostí na podporu efektivní spolupráce

3. Role manažera vs leadera
- definice pojmů, stručný vhled do manažerské teorie
- motivování zaměstnanců prakticky
- otevřená komunikace prakticky
- Life balance – slaďování profese a osobního života
- „kariéra není postup“
- rozvoj způsobilostí a podpora pro přijímání odpovědnosti
- manažerské systémy na podporu efektivní spolupráce

4. Kasuistiky – příklady dobré praxe a sdílení zkušeností
- jak se pozná efektivní úřad resp. efektivní spolupráce úřadu se zainteresovanými stranami včetně vlastních zaměstnanců/úředníků?

Kontaktní osoba

Mgr. Jana Malinovská, j.mal@institutpraha.cz; 224 241 278

Odborná literatura

Pondělíček, J.: Managerské dovednosti úředníka. Institut pro místní správu Praha 2004
Kadlčík, M.: Osobnost v zátěži. Institut pro místní správu Praha 2004
Senge M. Peter: Pátá disciplína - Teorie a praxe učící se organizace, 2007
František Bělohlávek, Pavol Košťan, Oldřich Šuléř: Management, Rubico, 2001
Leo Vodáček - Oĺga Vodáčková, Moderní management v teorii a praxi, Management Press, 2006
Peter Urs Bender, Niterný leadership, Management Press, 2006
Michaela Tureckiová, Řízení a rozvoj lidí ve firmách, Grada, 2004
Jaroslava Ester Evangely, Oldřich Friedrich: 111 her pro motivaci a rozvoj týmů, Grada, 2009
R. Niermayer, M. Seyffert: Jak motivovat sebe a své spolupracovníky, Grada, 2005
František Bělohlávek: Jak vést svůj tým, Grada, 2008


další zdroje:
http://library.vse.cz/
 
Aktuálně není vypsán žádný termín. Máte-li však zájem o účast na kurzu nebo další informace, prosím, obraťte se na výše uvedené kontaktní osoby.

Novinky e-mailem

Chcete-li získávat novinky z Institutu, vyplňte prosím svůj e-mail.

Sečtěte a zaokrouhlete (31.9 + 33.2) *

 

2016 Institut pro veřejnou správu Praha
Dlážděná 6, 110 00 – Praha 1 | Zobrazit na mapě

Vzdělávací středisko Benešov
Ke Stadionu 1918, 256 01 – Benešov | Zobrazit na mapě

Kontakty
Tel. Podatelna: +420 974 863 546
E-mail: podatelna@institutpraha.cz
Datová schránka: 6awdjrd

 
Nahoru