Přeskočit navigaci

Nacházíte se zde: Úvod » Kurzy » Nabídka kurzů » Moderní administrativa ve veřejné správě

Kurz: Moderní administrativa ve veřejné správě

Moderní administrativa ve veřejné správě

Forma

Prezenční

Cílová skupina

Vedoucí úředníci a úředníci územních samosprávných celků

Typ prohlubování kvalifikace

Průběžné vzdělání

Cíl

Seznámit úředníky s moderními trendy v administrativní činnosti v souvislosti s jejich výkonem správních činností v územním samosprávném celku.

Program

Organizace pracovního času, metodika práce, stanovení priorit, stanovení cílů, pracovní výkonnost v průběhu dne v souvislosti s plánováním pracovního času a pracovních úkolů, plánovací systémy pro účinnější řízení času, pracovní schůzka, porada.
Korespondence, spisovná čeština a některá její úskalí, obchodní a úřední korespondence, normalizovaná úprava, hlavní zásady stylizace obchodních a úředních písemností, e-mailová korespondence.
Zásady správného používání úředního razítka, problematika státních symbolů ČR, elektronický podpis v úřední korespondenci

Kontaktní osoba

Informace o obsahové a pedagogické stránce kurzu:
PhDr. Lenka Hronová, l.hro@institutpraha.cz, ( 224 241 279, 733 129 063)

Informace o přihláškách a další organizační záležitosti:
Mgr. Pavla Nováková p.nov@institutpraha.cz, ( 974 863 505)

Odborná literatura

T. Hindle : Jak si plánovat čas , Nakladatelství Slovart , s.r.o. , Banská Bystrica 2002 .

J.A.De Vito : Základy mezilidské komunikace , Grada Publishing , Praha 2002.

M. Maříková : Rétorika , Profesional Publishing , Praha 2002.

T.A.Harris , M.D. : Já jsem OK , ty jsi OK , Nakladatelství Pragma , Praha 1997.

J.Výrost , I. Slaměník : Aplikovaná sociální psychologie II, Grada Publishing , Praha 2001

E.Bedrnová, I. Nový: Psychologie a sociologie řízení, Management Přes, Praha 2002

Ch. Burkart, R.R. Geisselhart: Trénink paměti a koncentrace, Grada, Praha 2006

J. Keller: Sociologie byrokracie a organizace, Slon, Praha 1996

I. Nový, S. Schroll-Machl: Interkulturní komunikace v řízení a podnikání: management Press, Praha 2002

ČSN 01 6910 – Úprava písemností zpracovaných textovými editory, ČNI, Praha 2007

O. Kuldová , E. Fleischmannová: Jak psát obchodní dopisy a jiné písemnosti, Fortuna, Praha 2001.

B. Havránek, A. Jedlička: Stručná mluvnice česká, Fortuna, Praha 2002

O. Martincová a kol: Pravidla českého pravopisu (školní vydání), Pansofia, Praha 1994

M. Knappová: Naše a cizí příjmení v současné češtině, TAX AZ KORT, Liberec 2002

K. Pala, J. Všianský: Slovník českých synonym, NLN, Praha 1994

J. Staňa, Korespondence v úředním styku, NIDV, Praha 2008

V. Šťastný: Korespondence a její úprava podle nových norem, ASPI, Praha 2007

Kol: Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost, Academia, Praha 1994

Právní předpisy

Zákon č. 352/2001 Sb., o užívání státních symbolů české republiky a o změně některých zákonů

Zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých zákonů,

Vyhláška č. 496/2004 Sb., o elektronických podatelnách

Vyhláška č. 495/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 227/2000 Sb.,
 
Aktuálně není vypsán žádný termín. Máte-li však zájem o účast na kurzu nebo další informace, prosím, obraťte se na výše uvedené kontaktní osoby.

Novinky e-mailem

Chcete-li získávat novinky z Institutu, vyplňte prosím svůj e-mail.

Sečtěte a zaokrouhlete (42.9 + 40.8) *

 

2016 Institut pro veřejnou správu Praha
Dlážděná 6, 110 00 – Praha 1 | Zobrazit na mapě

Vzdělávací středisko Benešov
Ke Stadionu 1918, 256 01 – Benešov | Zobrazit na mapě

Kontakty
Tel. Podatelna: +420 974 863 546
E-mail: podatelna@institutpraha.cz
Datová schránka: 6awdjrd

 
Nahoru