Přeskočit navigaci

Nacházíte se zde: Úvod » Kurzy » Nabídka kurzů » Stavební zákon a památková péče

Kurz: Stavební zákon a památková péče

Stavební zákon a památková péče

Forma

Prezenční

Cílová skupina

Vedoucí úředníci a úředníci územních samosprávných celků

Typ prohlubování kvalifikace

Průběžné vzdělání

Cíl

Vyložit vedoucím úředníkům a úředníkům územně samosprávných celků vykonávajícím státní správu na úseku stavebních úřadů a ochrany památek problematiku vazby stavebního zákona a ochrany památek a dalších otázek, které mohou přispět ke zkvalitnění praktického výkonu státní správy.

Program

Stručná charakteristika aktuálně platného stavebního zákona. Novela zákona o státní památkové péči v souvislosti s přijetím nového stavebního zákona. Památková péče a uzemní plánování. Památková péče a územní řízení. Památková péče a stavební řád. Památková péče a další řízení podle stavebního zákona. Oblasti případných problémů při aplikaci stavebního zákona ve vztahu k výkonu státní památkové péče. Shrnutí, diskuze.

Kontaktní osoba

Informace o obsahové a pedagogické stránce kurzu:
PhDr. Lenka Hronová, l.hro@institutpraha.cz, ( 224 241 279, 733 129 063)

Informace o přihláškách a další organizační záležitosti:
Miroslava Šípková, m.sip@institutpraha.cz, ( 974 863 534)

Odborná literatura

Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění zákonů č. 242/1992 Sb., č. 361/1999 Sb., č. 122/2000 Sb., č. 132/2000 Sb., č. 61/2001 Sb., č. 146/2001 Sb., č. 320/2002 Sb., č. 18/2004 Sb., č. 186/2004 Sb., č. 1/2005 Sb. a č. 3/2005 Sb. (tj. právní stav s účinností ke dni 6. 1. 2005) Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) Vyhláška Ministerstva kultury č. 66/1988 Sb., kterou se provádí zákon. č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění vyhlášek č. 139/1999 Sb. a č. 538/2002 Sb.
Úmluva o ochraně architektonického dědictví Evropy, č. 73/2000 Sb. m. s.
Úmluva o ochraně archeologického dědictví Evropy (revidovaná), č. 99/2000 Sb. m. s.
Nález Ústavního soudu ČR ÚS 35/94 Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
Úmluva na ochranu kulturních statků za ozbrojeného konfliktu a Protokolu k ní, č. 94/1958 Sb.
Úmluva o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví, č. 159/1991 Sb.
Sdělení o vzniku Národního památkového ústavu a jeho statutu pro krajské úřady a obecní úřady obcí s rozšířenou působností, Věstník vlády pro orgány krajů a orgány obcí, částka 1/2003

Právní předpisy

Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění zákonů č. 242/1992 Sb., č. 361/1999 Sb., č. 122/2000 Sb., č. 132/2000 Sb., č. 61/2001 Sb., č. 146/2001 Sb., č. 320/2002 Sb., č. 18/2004 Sb., č. 186/2004 Sb., č. 1/2005 Sb. a č. 3/2005 Sb. (tj. právní stav s účinností ke dni 6. 1. 2005) Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) Vyhláška Ministerstva kultury č. 66/1988 Sb., kterou se provádí zákon. č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění vyhlášek č. 139/1999 Sb. a č. 538/2002 Sb.
Úmluva o ochraně architektonického dědictví Evropy, č. 73/2000 Sb. m. s.
Úmluva o ochraně archeologického dědictví Evropy (revidovaná), č. 99/2000 Sb. m. s.
Nález Ústavního soudu ČR ÚS 35/94 Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
Úmluva na ochranu kulturních statků za ozbrojeného konfliktu a Protokolu k ní, č. 94/1958 Sb.
Úmluva o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví, č. 159/1991 Sb.
Sdělení o vzniku Národního památkového ústavu a jeho statutu pro krajské úřady a obecní úřady obcí s rozšířenou působností, Věstník vlády pro orgány krajů a orgány obcí, částka 1/2003
 
Aktuálně není vypsán žádný termín. Máte-li však zájem o účast na kurzu nebo další informace, prosím, obraťte se na výše uvedené kontaktní osoby.

Novinky e-mailem

Chcete-li získávat novinky z Institutu, vyplňte prosím svůj e-mail.

Sečtěte a zaokrouhlete (5.1 + 5.1) *

 

2016 Institut pro veřejnou správu Praha
Dlážděná 6, 110 00 – Praha 1 | Zobrazit na mapě

Vzdělávací středisko Benešov
Ke Stadionu 1918, 256 01 – Benešov | Zobrazit na mapě

Kontakty
Tel. Podatelna: +420 974 863 546
E-mail: podatelna@institutpraha.cz
Datová schránka: 6awdjrd

 
Nahoru