Přeskočit navigaci

Nacházíte se zde: Úvod » Kurzy » Nabídka kurzů » Komunikační dovednosti pro úředníky

Kurz: Komunikační dovednosti pro úředníky

Komunikační dovednosti pro úředníky

Forma

Prezenční

Cílová skupina

Úředníci a vedoucí úředníci územně samosprávných celků a zaměstnanci správních úřadů.

Typ prohlubování kvalifikace

Průběžné vzdělání

Cíl

Seznámit úředníky a zaměstnance správních úřadů v průběhu jednoho kurzu s komunikačními dovednostmi, které mohou využít ve své práci a pomocí praktického nácviku umožnit účastníkům osvojit si užitečné metody a techniky komunikace.

Program

Vzdělávací program obsahuje nejdůležitější komunikační techniky, které mohou při své práci využít úředníci všech stupňů veřejné správy. Kurz je zaměřen hlavně na praktické využití jak v komunikaci s klienty, tak se spolupracovníky. Zaměřuje se zejména na pozitivní komunikaci a její využití v praxi, asertivitu a asertivní techniky, jednání s problematickým klientem, stres a zátěžové situace v práci úředníka, syndrom vyhoření a jeho prevenci. Zahrnuje samozřejmě praktická cvičení a diskuzi k problematice.
Kurz přibližuje různé komunikační dovednosti prakticky využitelné v práci úředníka. Nezaměřuje se pouze na vybranou komunikační techniku, jak je obvyklé, ale snaží se shrnout to, co je v jednotlivých metodách nejužitečnější pro praxi.

Kontaktní osoba

Informace o obsahové a pedagogické stránce kurzu:
PhDr. Lenka Hronová, l.hro@institutpraha.cz, ( 224 241 279, 733 129 063)

Informace o přihláškách a další organizační záležitosti:
Mgr. Nováková, p.nov@institutpraha.cz, ( 974 863 505)

Odborná literatura

J.A.De Vito : Základy mezilidské komunikace , Grada Publishing , Praha 2002.
- T.A.Harris , M.D. : Já jsem OK , ty jsi OK , Nakladatelství Pragma , Praha 1997.
-J. Křivohlavý: Jak přežít vztek, zlost a agresi, Grada, Praha 2004
- J.Výrost , I. Slaměník : Aplikovaná sociální psychologie II, Grada Publishing , Praha 2001
-E.G. Fehlau: Konflikty v práci, Grada, Praha 2003
- D. Lewis: Tajná řeč těla, VP, Praha 1995
- M. Mikuláštík: Komunikační dovednosti v praxi, Grada, Praha 2004
- N. Moslerová: Interpersonální komunikace, OU Ostrava 2004
- V. Smejkal, H. Bachrachová: Lexikon společenského chování, Grada, Praha 2004
- M. Kadlčík,.: Osobnost v zátěži. Praha, Institut pro místní správu Praha 2004
- M. Nakonečný,. : Motivace pracovního jednání a její řízení. Praha, Management Press 1992
- P. O´Brienová: Pozitivní řízení. Asertivita pro manažery. Praha, Management Press 1996
- J. Pondělíček: Managerské dovednosti úředníka. Praha, Institut pro místní správu Praha 2004
-V Provazník, R. Komárková: Motivace pracovního jednání. Praha, VŠE 1996
- E.O.Wilson: O lidské přirozenosti. Praha, Nakladatelství LN 1993
 
Aktuálně není vypsán žádný termín. Máte-li však zájem o účast na kurzu nebo další informace, prosím, obraťte se na výše uvedené kontaktní osoby.

Novinky e-mailem

Chcete-li získávat novinky z Institutu, vyplňte prosím svůj e-mail.

Sečtěte a zaokrouhlete (31.7 + 4.3) *

 

2016 Institut pro veřejnou správu Praha
Dlážděná 6, 110 00 – Praha 1 | Zobrazit na mapě

Vzdělávací středisko Benešov
Ke Stadionu 1918, 256 01 – Benešov | Zobrazit na mapě

Kontakty
Tel. Podatelna: +420 974 863 546
E-mail: podatelna@institutpraha.cz
Datová schránka: 6awdjrd

 
Nahoru