Přeskočit navigaci

Nacházíte se zde: Úvod » Kurzy » Nabídka kurzů » Péče o seniory poskytovaná z veřejných zdrojů

Kurz: Péče o seniory poskytovaná z veřejných zdrojů

Úvod do problematiky péče o seniory

Forma

Prezenční

Cílová skupina

Vedoucí úředníci a úředníci územních samosprávných celků

Typ prohlubování kvalifikace

Průběžné vzdělání

Cíl

Poskytnout úředníkům souhrnný pohled na problematiku seniorů z hlediska veřejné správy.

Program

Kurz je rozdělen do třech bloků. První se zabývá financováním péče o seniory ze strany státu. Druhý blok je zaměřen na některé specifické problémy, se kterými se úředníci ve vztahu k seniorům ve své práci setkávají. Zahrnuje zvláštnosti komunikace se seniory, aktivizaci seniorů, problematiku týraných a zneužívaných seniorů a s tím související krizové intervence. Poslední blok je věnován komunitnímu plánování ve vztahu k seniorům.

Kontaktní osoba

Informace o obsahové a pedagogické stránce kurzu:
PhDr. Lenka Hronová, l.hro@institutpraha.cz, ( 224 241 279, 733 129 063)

Informace o přihláškách a další organizační záležitosti:
Miroslava Šípková, m.sip@institutpraha.cz, ( 974 863 534)

Odborná literatura

Z. Kalvach, - I. Holmerová: Obecná východiska ke zdravotně sociálním službám pro seniory, Grada Avicenum, 2004.
Z. Kalvach – I. Holmerová: Komunitní pojetí služeb pro seniory, Grada Avicenum, 2004
D. Glosová: Bydlení pro seniory, ERA, 2006
J. Kralová: Zařízení soc.péče pro seniory, ANAG, 2006
J. Králová: Speciální techniky sociální práce, MPSV, 2005
Pidrman, Kolibáš : Změny jednání seniorů, Galén, 2006
D. Vodáčková: Krizová intervence, Portál
J. Torová, K. Jungwirt : Chvíle pohody k domovu důchodců: účelová publikace pro řídicí pracovníky, zdravotní úseky a terapeuty rozdílného zaměření, 2003
Postavení a diskriminace seniorů v české republice – sborník z mezinárodní konference, MPSV, 2006

Právní předpisy

Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách,
prováděcí předpisy a metodická doporučení k tomuto zákonu.
Zákon č. 29/2007 Sb. kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb. , o sociálních službách,
Zákon č. 135/2006 Sb. , kterým se mění některé zákony v oblasti ochrany před domácím násilím, zákon č. 586/1992 Sb. , o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 100/1988 Sb. , o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška MPSV 505/2006 Sb.
 
Aktuálně není vypsán žádný termín. Máte-li však zájem o účast na kurzu nebo další informace, prosím, obraťte se na výše uvedené kontaktní osoby.

Novinky e-mailem

Chcete-li získávat novinky z Institutu, vyplňte prosím svůj e-mail.

Sečtěte a zaokrouhlete (10.9 + 8.0) *

 

2016 Institut pro veřejnou správu Praha
Dlážděná 6, 110 00 – Praha 1 | Zobrazit na mapě

Vzdělávací středisko Benešov
Ke Stadionu 1918, 256 01 – Benešov | Zobrazit na mapě

Kontakty
Tel. Podatelna: +420 974 863 546
E-mail: podatelna@institutpraha.cz
Datová schránka: 6awdjrd

 
Nahoru