Přeskočit navigaci

Nacházíte se zde: Úvod » Kurzy » Nabídka kurzů » Aplikace správního řádu v praxi dopravně správních agend

Kurz: Aplikace správního řádu v praxi dopravně správních agend

Aplikace správního řádu v praxi dopravně správních agend

Forma

Prezenční

Cílová skupina

Úředníci a vedoucí úředníci územních samosprávných celků, kteří se zabývají dopravně správními agendami (zejména pracovníci odborů dopravy, registru řidičů a přestupkového řízení)

Typ prohlubování kvalifikace

Průběžné vzdělání

Cíl

V návaznosti na již prokázanou zvláštní odbornou způsobilost nebo absolvované vzdělávání vedoucích úředníků prohloubit znalosti a dovednosti výše uvedené cílové skupiny v oblasti aplikace správního řádu při výkonu správních činností v dopravně správních agendách a poskytnout platformu pro výměnu zkušeností a příkladů dobré praxe.

Program

Správní řád – základní charakteristika, základní zásady činnosti správních orgánů, správní řízení. Procesní postupy a instituty upravené správním řádem v činnosti dopravně správních agend.
Aplikace správního řádu v dopravně správních agendách. Aplikace správního řádu ve vztahu k zákonu o silničním provozu. Praktická cvičení (řešení případových studií). Příklady dobré praxe. Diskuze a konzultace.

Kontaktní osoba

Informace o obsahové a pedagogické stránce kurzu:
Mgr. Václav Melichar (v.mel@institutpraha.cz, tel. 224 241 283)
Informace o přihláškách na kurz a další organizační záležitosti:
Mgr. Pavlína Nováková (p.nov@institutpraha.cz, tel.: 974 863 505)

Odborná literatura

• Kolektiv autorů: Správní řád – zákon č. 500/2004 Sb. (příručka). Institut pro místní správu
Praha, 2005.

Právní předpisy

• Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
• Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
• Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změně některých
zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů
 
Aktuálně není vypsán žádný termín. Máte-li však zájem o účast na kurzu nebo další informace, prosím, obraťte se na výše uvedené kontaktní osoby.

Novinky e-mailem

Chcete-li získávat novinky z Institutu, vyplňte prosím svůj e-mail.

Sečtěte a zaokrouhlete (18.4 + 17.0) *

 

2016 Institut pro veřejnou správu Praha
Dlážděná 6, 110 00 – Praha 1 | Zobrazit na mapě

Vzdělávací středisko Benešov
Ke Stadionu 1918, 256 01 – Benešov | Zobrazit na mapě

Kontakty
Tel. Podatelna: +420 974 863 546
E-mail: podatelna@institutpraha.cz
Datová schránka: 6awdjrd

 
Nahoru