Přeskočit navigaci

Nacházíte se zde: Úvod » Kurzy » Nabídka kurzů » Řízení lidských zdrojů

Kurz: Řízení lidských zdrojů

Řízení lidských zdrojů

Forma

Prezenční

Cílová skupina

Ředitelé krajských úřadů, ředitel magistrátu hlavního města Prahy, tajemníci, vedoucí odborů, vedoucí oddělení a personalisté územních samosprávných celků a vedoucí zaměstnanci a zaměstnanci ústřední státní správy

Typ prohlubování kvalifikace

Průběžné vzdělání

Cíl

Prohloubit znalosti problematiky řízení lidských zdrojů s ohledem na nejnovější trendy ve vývoji práce s lidskými zdroji

Program

• nejnovější trendy ve vývoji práce s LZ
• principy a metody personálního managementu
• personální management a personální práce
• úkoly personalistiky a liniového managementu
• firemní kultura – orientace na výkon x lidské zdroje
• charakteristika pracovního místa a požadavků na pracovníka
• vedení přijímacího pohovoru
• posuzování způsobilosti, aspirační úroveň uchazeče
• role manažera a personalisty při motivaci a zapojení pracovníků
• motivace a stimulace pracovníků
• zásady improwementu
• demotivační faktory
• kariérový růst
• personální rezervy
• čtyři fáze přeměňování skupiny v tým
• role manažera a personalisty při hodnocení pracovníků
• nejčastější úskalí a chyby hodnocení
• hodnocení podle Jacka Welche
• hodnocení a odměňování podle Bati - princip spravedlnosti
• intelektový kapitál
• učící se organizace
• posun v motivaci
• obecné atributy znalostních pracovníků
• regenerace kontrolních systémů

Kontaktní osoba

Informace o obsahové a pedagogické stránce kurzu:
Ing. František Kůžel, f.kuz@institutpraha.cz, tel.: 224 228 719

Informace o přihláškách na kurz a další organizační záležitosti:
Mgr. Pavlína Nováková, p.nov@institutpraha.cz, tel: 974 863 505

Odborná literatura

• Armstrong, M.: Řízení lidských zdrojů, Grada, Praha 2007
• Kasper, H., Mayrhofer, W.: Personální management Řízení Organizace, Linde, Praha 2007
• Klebl, J., Dvořáková, Z., Šubrt, B.: Řízení lidských zdrojů, C.H. Beck, Praha 2001
• Koubek, J.: Řízení lidských zdrojů, Management Press, Praha 2006
• Pondělíček, J.: Managerské dovednosti úředníka. Praha, Institut pro místní správu Praha 2004
• Šuler O.: Manažerské techniky, Rubico, Olomouc 1995
• Walker, A. J.: Moderní personální management, Grada, Praha 2003
• Welch, J.: Rovnou k věci, Pragma, Praha 2006

Právní předpisy

• zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
• zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů
 
Aktuálně není vypsán žádný termín. Máte-li však zájem o účast na kurzu nebo další informace, prosím, obraťte se na výše uvedené kontaktní osoby.

Novinky e-mailem

Chcete-li získávat novinky z Institutu, vyplňte prosím svůj e-mail.

Sečtěte a zaokrouhlete (14.0 + 5.6) *

 

2016 Institut pro veřejnou správu Praha
Dlážděná 6, 110 00 – Praha 1 | Zobrazit na mapě

Vzdělávací středisko Benešov
Ke Stadionu 1918, 256 01 – Benešov | Zobrazit na mapě

Kontakty
Tel. Podatelna: +420 974 863 546
E-mail: podatelna@institutpraha.cz
Datová schránka: 6awdjrd

 
Nahoru