Přeskočit navigaci

Nacházíte se zde: Úvod » Kurzy » Nabídka kurzů » Tvorba testů pro matriční zkoušky

Kurz: Tvorba testů pro matriční zkoušky

Tvorba testů pro matriční zkoušky

Forma

Prezenční

Cílová skupina

Úředníci, vedoucí úředníci a vedoucí úřadů územních samosprávných celků, zejména ti, kteří vykonávají správní činnosti při správě matrik a státního občanství a podílejí se na tvorbě testů používaných v rámci zkoušek k ověřování odborné způsobilosti pro výkon funkce matrikáře dle zákona č. 301/2000 Sb.

Typ prohlubování kvalifikace

Průběžné vzdělání

Cíl

• poskytnout cílové skupině úředníků metodickou pomoc při tvorbě testů používaných v rámci matričních zkoušek
• v této souvislosti úředníky vybavit nezbytným teoretickým pedagogickým minimem
• poskytnout jim platformu pro vzájemnou výměnu zkušeností a příkladů dobré praxe v této problematice

Program

Charakteristika testů (obecná charakteristika testů, typy testů, vlastnosti testů, pedagogické zásady používání testů při zkouškách). Testové úlohy (typy testových úloh, vlastnosti testových úloh, pravidla formulování testových úloh). Postup při tvorbě testů. Praktická cvičení, výměna zkušeností.

Kontaktní osoba

Informace o obsahové a pedagogické stránce kurzu:
Mgr. Petr Kuš, p.kus@institutpraha.cz, telefon: 224 241 278

Informace o přihláškách na kurz a další organizační záležitosti:
Miroslava Šípková, m.sip@institutpraha.cz, telefon: 974 863 534

Odborná literatura

• Chráska, M.: Didaktické testy. Brno: Paido, 1999.
• Byčkovský, P.: Základy měření výsledků výuky. Tvorba didaktického testu. Praha: ČVUT, 1982.
• Komenda, S.: Tvorba a testování testu. Olomouc: PF UP, 1995.
• Řešátko, M.: Didaktické testy ve školní praxi. Praha: VÚOŠ, 1975.
• Chráska, M.: Didaktické testy ve školní praxi. Brno: Paido, 2002.
• Hniličková, J., Josífko, M., Tuček, A.: Didaktické testy a jejich zpracování. Praha: SPN, 1972.
• Hodaňová, J.: Didaktické testy, jejich tvorba a interpretace testových výsledků. Olomouc: Univerzita Palackého, 2003.
• Chráska, M.: Didaktické testy v práci učitele. KPÚ, Olomouc, 1989.
• Mičienka, M. a kol.: Příručka pro tvorbu testových úloh. Centrum pro reformu maturitní zkoušky, Praha, 2002.

Právní předpisy

• Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů
• Vyhláška č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů
 
Aktuálně není vypsán žádný termín. Máte-li však zájem o účast na kurzu nebo další informace, prosím, obraťte se na výše uvedené kontaktní osoby.

Novinky e-mailem

Chcete-li získávat novinky z Institutu, vyplňte prosím svůj e-mail.

Sečtěte a zaokrouhlete (14.4 + 0.6) *

 

2016 Institut pro veřejnou správu Praha
Dlážděná 6, 110 00 – Praha 1 | Zobrazit na mapě

Vzdělávací středisko Benešov
Ke Stadionu 1918, 256 01 – Benešov | Zobrazit na mapě

Kontakty
Tel. Podatelna: +420 974 863 546
E-mail: podatelna@institutpraha.cz
Datová schránka: 6awdjrd

 
Nahoru