Přeskočit navigaci

Nacházíte se zde: Úvod » Kurzy » Nabídka kurzů » Zákon o právu shromažďovacím, extremismus

Kurz: Zákon o právu shromažďovacím, extremismus

Zákon o právu shromažďovacím, extremismus

Forma

Prezenční

Cílová skupina

Úředníci, vedoucí úředníci, volení zastupitelé

Typ prohlubování kvalifikace

Průběžné vzdělání

Cíl

Cílem programu je nabídnout úředníkům, vedoucím úředníkům a zastupitelům návod na řešení rizikových situací spojených s extremismem a seznámit je s aktuální situací v této oblasti

Program

Obec a shromaďování
- možnosti obce v rizikové situaci spojené s extremismem
- legislativní úprava
Extremismus v současnosti
- přehled současných trendů
- přehled extremistických skupin a jejich program
Kurz je akreditován podle zákona č. 312/2002 Sb. pod čísly AK/PV -495/2012 - Z a PV - 325/2012 -Z. Koná se od 9:00 do 14:30.

Kontaktní osoba

informace o obsahu: Mgr. Jana Malinovská, j.mal@institutpraha.cz; 224 142 482
informace o přihláškách: Mgr. Pavlína Nováková, p.nov@institutpraha.cz; 974 863 505

Odborná literatura

------------

Právní předpisy

Úmluva o základních lidských právech a svobodách,
Listina základních práv a svobod,
Zákon č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 273/2008 Sb. o Policii České republiky,
zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů,
Strategie boje proti extremismu, vydalo: Ministerstvo vnitra ČR, Praha 2009 (dostupné na www.mvcr.cz),
Manuál pro obce k zákonu o právu shromažďovacím, vydalo Ministerstvo vnitra ČR, Praha 2009,,
Břeň, J., Jemelka, L.: Zákon o sdružování občanů, zákon o právu shromažďovacím, zákon o právu petičním s komentářem, ASPI, 2008.
 
Aktuálně není vypsán žádný termín. Máte-li však zájem o účast na kurzu nebo další informace, prosím, obraťte se na výše uvedené kontaktní osoby.

Novinky e-mailem

Chcete-li získávat novinky z Institutu, vyplňte prosím svůj e-mail.

Sečtěte a zaokrouhlete (38.4 + 44.6) *

 

2016 Institut pro veřejnou správu Praha
Dlážděná 6, 110 00 – Praha 1 | Zobrazit na mapě

Vzdělávací středisko Benešov
Ke Stadionu 1918, 256 01 – Benešov | Zobrazit na mapě

Kontakty
Tel. Podatelna: +420 974 863 546
E-mail: podatelna@institutpraha.cz
Datová schránka: 6awdjrd

 
Nahoru