Přeskočit navigaci

Nacházíte se zde: Úvod » Kurzy » Nabídka kurzů » Zákon o silničním provozu (č. 361/2000 Sb.)

Kurz: Zákon o silničním provozu (č. 361/2000 Sb.)

Zákon o silničním provozu (č. 361/2000 Sb.)

Forma

Prezenční

Cílová skupina

Vedoucí úředníci a úředníci územních samosprávných celků vykonávající správní činnosti na úseku dopravně správních agend zařazení do obecního úřadu, do městského úřadu, do magistrátu statutárního města nebo do magistrátu územně členěného statutárního města, do úřadu městského obvodu nebo městské části územně členěného statutárního města, do krajského úřadu, do Magistrátu hlavního města Prahy nebo do úřadu městské části hlavního města Prahy.

Typ prohlubování kvalifikace

Průběžné vzdělání

Cíl

Získání a upevnění základních znalostí a dovedností nezbytných pro výkon správních činností při správním rozhodování na úseku dopravně správních agend jako například osvojení si právní úpravy pravidel provozu na pozemních komunikacích, práv a povinností účastníků v provozu na pozemních komunikacích, řidičská oprávnění, řidičské průkazy, registr řidičů a bodový systém.


Program

I. Aktuální vývoj v právní úpravě pravidel provozu na pozemních komunikacích, práva a
povinnosti účastníků provozu na pozemních komunikacích
práva a povinnosti účastníků provozu na pozemních komunikacích
- pravidla provozu na pozemních komunikacích
- úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích
- prováděcí předpisyII. Řidičská oprávnění, řidičské průkazy, registr řidičů, bodový systém řidičské oprávnění
- evropské právo v oblasti řidičských průkazů
- řidičská oprávnění – skupiny a podskupiny, udělování, odnímání a další správní řízení
- řidičské průkazy – druhy řidičských průkazů, zadržení řidičského průkazu, výměna
řidičských průkazů
- registr řidičů, centrální registr řidičů
- systém bodového hodnocení porušení povinností stanovených zákonem

Kontaktní osoba

Informace o obsahové a pedagogické stránce kurzu:
Mgr. Václav Melichar (v.mel@institutpraha.cz, tel. 224 241 283)
Přihlášky na kurz a další organizační záležitosti:
Mgr. Pavlína Nováková (p.nov@institutpraha.cz, tel.: 974 863 505)

Odborná literatura

Bušta P., Kněžínek J., Seidl A.: Zákon o silničním provozu s komentářem, Lenka Buštová - Venice Music Production, Praha 2005

Bušta P., Kněžínek J.,: Zákon o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel s komentářem, Lenka Buštová - Venice Music Production, Praha 2007

Učebnice pro autoškoly

Řidičské průkazy – Evropská unie a Evropský hospodářský prostor, Úřad pro úřední tisky Evropských společenství, Lucemburk, 2005

Právní předpisy

Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění zákona č. 413/2005 Sb.

Vyhláška č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška č. 37/1967 Sb., k provedení zákona o znalcích a tlumočnících
Zákon

Vyhláška č. 277/2004 Sb., o stanovení zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel

 
Aktuálně není vypsán žádný termín. Máte-li však zájem o účast na kurzu nebo další informace, prosím, obraťte se na výše uvedené kontaktní osoby.

Novinky e-mailem

Chcete-li získávat novinky z Institutu, vyplňte prosím svůj e-mail.

Sečtěte a zaokrouhlete (23.5 + 1.3) *

 

2016 Institut pro veřejnou správu Praha
Dlážděná 6, 110 00 – Praha 1 | Zobrazit na mapě

Vzdělávací středisko Benešov
Ke Stadionu 1918, 256 01 – Benešov | Zobrazit na mapě

Kontakty
Tel. Podatelna: +420 974 863 546
E-mail: podatelna@institutpraha.cz
Datová schránka: 6awdjrd

 
Nahoru