Přeskočit navigaci

Nacházíte se zde: Úvod » Kurzy » Nabídka kurzů » Aktuální otázky památkové péče

Kurz: Aktuální otázky památkové péče

Aktuální otázky památkové péče

Forma

Prezenční

Cílová skupina

Úředníci a vedoucí úředníci územních samosprávných celků, kteří se zabývají památkovou péčí a správou sbírek muzejní povahy.

Typ prohlubování kvalifikace

Průběžné vzdělání

Cíl

V návaznosti na již prokázanou zvláštní odbornou způsobilost nebo absolvované vzdělávání vedoucích úředníků prohloubit znalosti a dovednosti výše uvedené cílové skupiny s důrazem na praktické postupy a zkušenosti

Program

Vzdělávací program rozvíjí některá témata přednášená v přípravě ke zkoušce ZOZ a zaměřuje se zejména na jejich praktický dopad (např. kulturní památka, proces jejího prohlášení, obecná úprava povinností PO a FO při nakládání s kulturní památkou a postup při neplnění těchto povinností, ochranná památková pásma, zóny a rezervace, rozsah působnosti orgánů státní PP, archeologické nálezy atd). Dalšími tématy budou mimo jiné.správní delikty a přestupky na úseku PP a chyby ve správním řízení. Část výuky bude vyhrazena příkladům z praxe a odpovědím na dotazy, které je možné zaslat předem kontaktní osobě.
Část výuky probíhá formou praktického cvičení v PC učebně.

Kontaktní osoba

Informace o obsahové a pedagogické stránce kurzu:
PhDr. Lenka Hronová, l.hro@institutpraha.cz
tel. 224 241 283, mobil: 733 129 063

Informace o přihláškách a další organizační záležitosti:
Pavlína Nováková, p.nov@institutpraha.cz, tel: 974 863 505

Odborná literatura

J. Doležal, J. Mareček, O. Vobořil: Stavební zákon v teorii a praxi. Praha 1998
Koncepce účinnější péče o památkový fond v České republice do roku 2005. Praha 1998
Příručka vlastníka kulturní památky. Praha 2002 (2. upravené vydání)
H. Sedlmayer: Demolovaná krása. Praha 1992
M. Dvořák: Katechismus památkové péče. Praha 1991
V. Richter: Památka a péče. Praha 1993
K současným problémům péče o památky – Sborník příspěvků z cyklu přednášek Dobroslava Líbala a jeho hostů. Praha 1997
Mezinárodní dokumenty ICOMOS o ochraně kulturního dědictví. Praha 2001
A. Riegel, Moderní památková péče. Praha 2003
Žalman a kol.: Příručka muzejníkova I. Praha 2002
P. Jirásek, Příručka k požární ochraně kulturních institucí. Praha 1999
Zásady ochrany muzeí a kulturních institucí. Praha 1

Právní předpisy

Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění zákonů č. 242/1992 Sb., č. 361/1999 Sb., č. 122/2000 Sb., č. 132/2000 Sb., č. 61/2001 Sb., č. 146/2001 Sb., č. 320/2002 Sb., č. 18/2004 Sb., č. 186/2004 Sb., č. 1/2005 Sb. a č. 3/2005 Sb. (tj. právní stav s účinností ke dni 6. 1. 2005)
Vyhláška Ministerstva kultury č. 66/1988 Sb., kterou se provádí zákon. č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění vyhlášek č. 139/1999 Sb. a č. 538/2002 Sb.
Úmluva o ochraně architektonického dědictví Evropy, č. 73/2000 Sb. m. s.
Úmluva o ochraně archeologického dědictví Evropy (revidovaná), č. 99/2000 Sb. m. s.
Nález Ústavního soudu ČR ÚS 35/94
Zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
Úmluva na ochranu kulturních statků za ozbrojeného konfliktu a Protokolu k ní, č. 94/1958 Sb.
Úmluva o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví, č. 159/1991 Sb.
Sdělení o vzniku Národního památkového ústavu a jeho statutu pro krajské úřady a obecní úřady obcí s rozšířenou působností, Věstník vlády pro orgány krajů a orgány obcí, částka 1/2003
Zákon č. 71/1994 Sb., o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů
Zákon č. 101/2001 Sb., o navracení nezákonně vyvezených kulturních statků, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 214/2002 Sb., o vývozu některých kulturních statků z celního území Evropských společenství
Nařízení Rady (EHS) č. 116/2009
Vyhláška Ministerstva kultury č. 275/2000 Sb., kterou se provádí zákon č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů
 
Aktuálně není vypsán žádný termín. Máte-li však zájem o účast na kurzu nebo další informace, prosím, obraťte se na výše uvedené kontaktní osoby.

Novinky e-mailem

Chcete-li získávat novinky z Institutu, vyplňte prosím svůj e-mail.

Sečtěte a zaokrouhlete (21.5 + 29.3) *

 

2016 Institut pro veřejnou správu Praha
Dlážděná 6, 110 00 – Praha 1 | Zobrazit na mapě

Vzdělávací středisko Benešov
Ke Stadionu 1918, 256 01 – Benešov | Zobrazit na mapě

Kontakty
Tel. Podatelna: +420 974 863 546
E-mail: podatelna@institutpraha.cz
Datová schránka: 6awdjrd

 
Nahoru