Přeskočit navigaci

Nacházíte se zde: Úvod » Kurzy » Nabídka kurzů » Povinnosti obcí v oblasti pohřebnictví

Kurz: Povinnosti obcí v oblasti pohřebnictví

Povinnosti obcí v oblasti pohřebnictví

Forma

Prezenční

Cílová skupina

Úředníci územních samosprávných celků podílející se na výkonu správních činností zařazení do obecního úřadu, do městského úřadu, do magistrátu statutárního města nebo do magistrátu územně členěného statutárního města, do úřadu městského obvodu nebo městské části územně členěného statutárního města, do krajského úřadu, do Magistrátu hlavního města Prahy nebo do úřadu městské části hlavního města Prahy.

Typ prohlubování kvalifikace

Průběžné vzdělání

Cíl

Cílová skupina si na kurzu osvojí znalosti o povinnostech obcí v oblasti pohřebnictví a s dozorováním této povinnosti. Posluchačům bude zřejmé, jaké závazky plynou obcím z mezinárodních smluv upravujících danou problematiku. Dále budou schopni v případě potřeby využívat interaktivní mapovou databázi provozovaných nebo nezrušených pohřebišť.

Program

I. Legislativní předpisy v oblasti pohřebnictví
- Judikatura
- Technické normy a kvalifikační standardy

II. Obec a pohřebnictví
- úprava převozu a přechodného ukládání lidských pozůstatků vyhláškou obce
- dovolené způsoby pohřbívání, pohřby na náklady obce, příklady z praxe
- administrátor pohřebiště, hrobník, stavitel podzemních hrobek

III. Interaktivní mapové databáze provozovaných nebo nezrušených pohřebišť v ČR
- význam mapové databáze
- využití mapové databáze

Kontaktní osoba

Mgr. Jana Malinovská, j.mal@institutpraha.cz; 224 241 278

Odborná literatura

- Mezinárodní ujednání o přepravě mrtvol, Berlín, 1938
- Štrasburská dohoda o převozu těl zemřelých (1973)
- Občanský zákoník
- Trestní zákoník
- Pohřební služby – požadavky. První evropská i česká technická norma (CEN ev. č. EN 15017:2005:E)
- Kvalifikační a hodnotící standardy v pohřebnictví (www.mmr.cz)
- ELIÁŠ Vojtěch, KOTRLÝ Tomáš (a kol.): Přehled veřejných a neveřejných pohřebišť v ČR,1. vydání, Praha: Vyšehrad, 2006
- ŠPATÉNKOVÁ Naděžda: Poradenství pro pozůstalé, Grada 2008
- KOTRLÝ Tomáš: Pohřebnictví v zájmu obce, in: Veřejná správa 2 (2010), příloha v délce 8 s.

Právní předpisy

Zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška č. 19/1988 Sb. ministerstva zdravotnictví ČSR o postupu při úmrtí a pohřebnictví
Občanský zákoník
Trestní zákoník
 
Aktuálně není vypsán žádný termín. Máte-li však zájem o účast na kurzu nebo další informace, prosím, obraťte se na výše uvedené kontaktní osoby.

Novinky e-mailem

Chcete-li získávat novinky z Institutu, vyplňte prosím svůj e-mail.

Sečtěte a zaokrouhlete (17.7 + 48.4) *

 

2016 Institut pro veřejnou správu Praha
Dlážděná 6, 110 00 – Praha 1 | Zobrazit na mapě

Vzdělávací středisko Benešov
Ke Stadionu 1918, 256 01 – Benešov | Zobrazit na mapě

Kontakty
Tel. Podatelna: +420 974 863 546
E-mail: podatelna@institutpraha.cz
Datová schránka: 6awdjrd

 
Nahoru