Přeskočit navigaci

Nacházíte se zde: Úvod » Kurzy » Nabídka kurzů » Katalog prací a odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě

Kurz: Katalog prací a odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě

Katalog prací a odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě

Forma

Prezenční

Cílová skupina

Úředníci územních samosprávných celků zařazení do obecního úřadu, do městského úřadu, do magistrátu statutárního města nebo do magistrátu územně členěného statutárního města, do úřadu městského obvodu nebo městské části územně členěného statutárního města, do krajského úřadu, do Magistrátu hlavního města Prahy nebo do úřadu městské části hlavního města Prahy, kteří se především zabývají zařazováním do platových tříd.

Typ prohlubování kvalifikace

Průběžné vzdělání

Cíl

Cílem vzdělávacího programu je seznámit úředníky a vedoucí úředníky ÚSC, především personalisty, s obsahem katalogu prací pro zaměstnance veřejných služeb a správy.

Program

1. Platové poměry zaměstnanců ve veřejných službách a správě - výklad šesté části zákoníku práce
(zákon 262/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů), která upravuje odměňování zaměstnanců v
pracovním poměru
- koncepce odměňování podle zákoníku práce
- vymezení okruhu zaměstnanců, kterým se za práci poskytuje plat
- jednotlivé složky platu (platový tarif, příplatky, odměny) a podmínky pro jejich poskytování
- postup při určování platu
- minimální a zaručená mzda
- platový výměr a jeho náležitosti
- splatnost a výplata platu

2. Platové poměry zaměstnanců ve veřejných službách a správě - výklad nařízení vlády č. 564/2006
Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších
předpisů
- kvalifikační předpoklady a požadavky
- postup při zařazování zaměstnanců do platových tříd (včetně úpravy výjimečného zařazení)
a platových stupňů
- zvláštní způsob určení platového tarifu
- zvláštní příplatek

3. Zařazování do platových tříd a katalog prací ve veřejných službách a správě - právní úprava
zařazování do platových tříd
- zákoník práce
- nařízení vlády o katalogu prací ve veřejných službách a správě

4. Zařazování do platových tříd a katalog prací ve veřejných službách a správě -
zařazení prací do platových tříd a katalog prací ve veřejných službách a správě
- společné práce ve veřejných službách a správě

Kontaktní osoba

Mgr. Jana Malinovská, j.mal@institutpraha.cz; 224 241 278

Odborná literatura

Tomší I., Alinče F.: Katalog prací 2010 v nakladatelství ANAG

Tomší, Ivan: Mzdy a mzdové systémy, ASPI Publishing, Praha 2008, ISBN: 80-7357-340-7

Právní předpisy

Zákon č. 262/2006 Sb., Zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů

Nařízení vlády č. 137/2009, kterým se stanoví katalog pracíve veřejných službách a správě

Nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů

Nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění pozdějších předpisů

 
Aktuálně není vypsán žádný termín. Máte-li však zájem o účast na kurzu nebo další informace, prosím, obraťte se na výše uvedené kontaktní osoby.

Novinky e-mailem

Chcete-li získávat novinky z Institutu, vyplňte prosím svůj e-mail.

Sečtěte a zaokrouhlete (41.6 + 34.1) *

 

2016 Institut pro veřejnou správu Praha
Dlážděná 6, 110 00 – Praha 1 | Zobrazit na mapě

Vzdělávací středisko Benešov
Ke Stadionu 1918, 256 01 – Benešov | Zobrazit na mapě

Kontakty
Tel. Podatelna: +420 974 863 546
E-mail: podatelna@institutpraha.cz
Datová schránka: 6awdjrd

 
Nahoru