Přeskočit navigaci

Nacházíte se zde: Úvod » Kurzy » Nabídka kurzů » Obec a extremismus II.

Kurz: Obec a extremismus II.

Obec a extremismus II.

Forma

Prezenční

Cílová skupina

Úředníci územních samosprávných celků podílející se na výkonu správních činností zařazení do obecního úřadu, do městského úřadu, do magistrátu statutárního města nebo do magistrátu územně členěného statutárního města, do úřadu městského obvodu nebo městské části územně členěného statutárního města, do krajského úřadu, do Magistrátu hlavního města Prahy nebo do úřadu městské části hlavního města Prahy.

Typ prohlubování kvalifikace

Průběžné vzdělání

Cíl

Po absolvování programu budou úředníci a vedoucí úředníci umět analyzovat rizika, kterými může být obec ohrožena v souvislosti s extremismem, ujasní si funkci a význam koordinačních dohod. Dále budou schopni kompetentně spolupracovat s Policií ČR v rizikových situacích spjatých s extremismem.

Program

I. Analýza rizik spojených s extremismem pro obec
- přehled jednotlivých extremistických skupin
- druhy možného ohrožení veřejnosti v obci

II. Koordinační dohody o spolupráci obce s Policií ČR
- význam koordinačních dohod
- obsah koordinačních dohod

III. Působení Policie ČR v rizikové situaci
- vnitřní bezpečnost a veřejný pořádek
- jednotlivé složky policie ČR
- funkce antikonfliktního týmu
Kurz je akreditován podle zákona č. 312/2002 Sb. pod čísly AK/PV -496/2012 - Z a PV - 326/2012 -Z. Koná se od 9:00 do 14:30.

Kontaktní osoba

Informace o obsahové a pedagogické stránce kurzu:
Mgr. Jana Malinovská, j.mal@institutpraha.cz, telefon 224 142 482

Informace o přihláškách na kurz a další organizační záležitosti:
Mgr. Pavlína Nováková, p.nov@institutpraha.cz, telefon 974 863 505

Odborná literatura

Strategie boje proti extremismu, vydalo: Ministerstvo vnitra ČR, Praha 2009 (dostupné na www.mvcr.cz)
Manuál pro obce k zákonu o právu shromažďovacím, vydalo Ministerstvo vnitra ČR, Praha 2009,,
Břeň, J., Jemelka, L.: Zákon o sdružování občanů, zákon o právu shromažďovacím, zákon o právu petičním s komentářem, ASPI, 2008.


Další tituly:
Jan Charvát: Současný politický extremismus a radikalismus, Portál 2007
Smolík Josef, Kupka Petr, Laryš Martin: Krajní pravice ve střední a východní Evropě, Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity, 2009
Pavel Kotlán: Demokracie ve stínu, Sokrates
Miroslav Mareš: Symboly používané extremisty na území ČR, MV

Právní předpisy

Ústava ČR – 1/1993 Sb.
Úmluva o základních lidských právech a svobodách, Listina základních práv a svobod
zákon č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů
zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník
zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
zákon č. 273/2008 Sb. o Policii České republiky
zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů
 
Aktuálně není vypsán žádný termín. Máte-li však zájem o účast na kurzu nebo další informace, prosím, obraťte se na výše uvedené kontaktní osoby.

Novinky e-mailem

Chcete-li získávat novinky z Institutu, vyplňte prosím svůj e-mail.

Sečtěte a zaokrouhlete (1.2 + 40.4) *

 

2016 Institut pro veřejnou správu Praha
Dlážděná 6, 110 00 – Praha 1 | Zobrazit na mapě

Vzdělávací středisko Benešov
Ke Stadionu 1918, 256 01 – Benešov | Zobrazit na mapě

Kontakty
Tel. Podatelna: +420 974 863 546
E-mail: podatelna@institutpraha.cz
Datová schránka: 6awdjrd

 
Nahoru