Přeskočit navigaci

Nacházíte se zde: Úvod » Kurzy » Nabídka kurzů » Zákon o střetu zájmů

Kurz: Zákon o střetu zájmů

Zákon o střetu zájmů

Forma

Prezenční

Cílová skupina

Vedoucí úředníci a úředníci územních samosprávných celků, ministerstev a jiných správních úřadů, povinné osoby z hlediska zákona a představitelé evidenčních orgánů.

Typ prohlubování kvalifikace

Průběžné vzdělání

Cíl

Vzdělávací program je zpracován na základě potřeb územních samosprávných celků ministerstev a jiných správních úřadů s cílem seznámit účastníky, zejména skupinu evidenčních orgánů, s účelem a charakterem zákona, jeho strukturou a připravit je na plnění povinností evidenčního orgánu při zřizování a vedení registrů ve smyslu zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů.

Program

- Účel a charakteristika zákona
- Povinnosti vyplývající pro povinné osoby ze zákona
- Vyplňování oznámení
- Povinnosti evidenčních orgánů
- Sankce za porušení povinnosti vyplývajících ze zákona
- Otázky a odpovědi

Kontaktní osoba

informace o obsahu a pedagogické stránce kurzu: PhDr. Jiří Lukeš, Ph.D. (j.luk@institutpraha.cz, tel 224 228 719)
přihlášky na kurz a další organizační záležitosti: Miroslava Šípková (m.sip@institutpraha.cz, tel: 974 863 534)

Odborná literatura

Šemora, V.: Informační materiál ke střetu zájmů, Transparency International – Česká republika, o.p.s., Praha 2007
Vedral, J.: Zákon o střetu zájmů, „Komentář“, CH. Beck, Praha 2006
(Poznámka: Komentář se vztahuje k zákonu před posledními novelami, použitelné jsou proto pouze některé části identifikované během výkladu)

Právní předpisy

Zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, v pozdějším znění
Vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 578/2006 Sb., kterou se stanoví struktura a formát formuláře pro podávání a oznámení podle zákona o střetu zájmů
Zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, v pozdějším znění
 
Aktuálně není vypsán žádný termín. Máte-li však zájem o účast na kurzu nebo další informace, prosím, obraťte se na výše uvedené kontaktní osoby.

Novinky e-mailem

Chcete-li získávat novinky z Institutu, vyplňte prosím svůj e-mail.

Sečtěte a zaokrouhlete (2.2 + 46.0) *

 

2016 Institut pro veřejnou správu Praha
Dlážděná 6, 110 00 – Praha 1 | Zobrazit na mapě

Vzdělávací středisko Benešov
Ke Stadionu 1918, 256 01 – Benešov | Zobrazit na mapě

Kontakty
Tel. Podatelna: +420 974 863 546
E-mail: podatelna@institutpraha.cz
Datová schránka: 6awdjrd

 
Nahoru