Přeskočit navigaci

Nacházíte se zde: Úvod » Kurzy » Nabídka kurzů » PV Zásahy do historických objektů

Kurz: PV Zásahy do historických objektů

Zásahy do historických objektů

Forma

Prezenční

Cílová skupina

Úředníci územních samosprávných celků, kteří se ve své agendě zabývají problematikou památkové péče.

Typ prohlubování kvalifikace

Průběžné vzdělání

Cíl

Rozšíření a upevnění znalostí a dovedností nezbytných pro výkon správních činností při památkové péči a správě sbírek muzejní povahy.

Program

Seznámíte se s pohledem architekta na úpravy historických objektů (např. zateplování, výměny oken, střešní krytin apod.),dozvíte se něco o vhodných technologických postupech a metodách užívaných při úpravách v historických objektech, uvidíte příklady z praxe, získáte základní orientaci v normách a hygienických a požárních předpisech ve vztahu k historickým objektům.

Kontaktní osoba

Informace o obsahové a pedagogické stránce kurzu:
PhDr. Lenka Hronová, l.hro@institutpraha.cz
tel. 224 241 283, mobil: 733 129 063

Informace o přihláškách a další organizační záležitosti:
Mgr. Pavlína Nováková, p.nov@institutpraha.cz, tel: 974 863 534

Odborná literatura

Koncepce účinnější péče o památkový fond v České republice do roku 2005. Praha 1998
Příručka vlastníka kulturní památky. Praha 2002 (2. upravené vydání)
H. Sedlmayer: Demolovaná krása. Praha 1992
M. Dvořák: Katechismus památkové péče. Praha 1991
V. Richter: Památka a péče. Praha 1993
Mezinárodní dokumenty ICOMOS o ochraně kulturního dědictví. Praha 2001
A. Riegel, Moderní památková péče. Praha 2003

Právní předpisy

Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška Ministerstva kultury č. 66/1988 Sb., kterou se provádí zákon. č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění vyhlášek č. 139/1999 Sb. a č. 538/2002 Sb.
Úmluva o ochraně architektonického dědictví Evropy, č. 73/2000 Sb. m. s.
Úmluva o ochraně archeologického dědictví Evropy (revidovaná), č. 99/2000 Sb. m. s.
Nález Ústavního soudu ČR ÚS 35/94
Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
Památkový zákon. Praha 2003
Památkový zákon (úplné znění ke dni 6.1. 2005 doplněné výběrem z judikatury, úplné znění prováděcí vyhlášky). Praha 2005
 
Aktuálně není vypsán žádný termín. Máte-li však zájem o účast na kurzu nebo další informace, prosím, obraťte se na výše uvedené kontaktní osoby.

Novinky e-mailem

Chcete-li získávat novinky z Institutu, vyplňte prosím svůj e-mail.

Sečtěte a zaokrouhlete (37.1 + 24.4) *

 

2016 Institut pro veřejnou správu Praha
Dlážděná 6, 110 00 – Praha 1 | Zobrazit na mapě

Vzdělávací středisko Benešov
Ke Stadionu 1918, 256 01 – Benešov | Zobrazit na mapě

Kontakty
Tel. Podatelna: +420 974 863 546
E-mail: podatelna@institutpraha.cz
Datová schránka: 6awdjrd

 
Nahoru