Přeskočit navigaci

Nacházíte se zde: Úvod » Kurzy » Nabídka kurzů » Integrovaná prevence a environmentální techniky v praxi

Kurz: Integrovaná prevence a environmentální techniky v praxi

Integrovaná prevence a environmentální techniky v praxi

Forma

Prezenční

Cílová skupina

Vedoucí úředníci a úředníci územních samosprávných celků, kteří vykonávají činnosti v oblasti životního prostředí a zemědělství.

Typ prohlubování kvalifikace

Průběžné vzdělání

Cíl

Cílem kurzu je seznámit příslušné úředníky územních samosprávných celků s problematikou integrované prevence a hlavními nástroji ochrany a tvorby životního prostředí (trendy, techniky, technologie) v podmínkách ÚSC.

Program

1. Úvod do problematiky integrované prevence

- integrovaná prevence z hlediska legislativy
- vývoj integrované prevence
- současný stav oblasti integrované prevence
- zákon o integrované prevenci
- podstata procesu integrované prevence a jeho aplikace
- techniky a dokumenty pro aplikaci integrované prevence v praxi

2. Další nástroje pro ochranu a tvorbu životního prostředí

- nástroje pro ochranu a tvorbu životního prostředí užívané v praxi úřadu
- metody, postupy, techniky a technologie
- výstupy EIA/SEA, dobrovolných nástrojů
- prevence havárií

3. Prevence environmentálních rizik

- zákon o předcházení ekologické újmě
- spolupráce obce s kontrolními orgány státu v oblasti životního prostředí
- lokální směrnice obcí (odpady)
- aktivity místních sdružení

4. Dotazy a diskuze k problematice

- příklady dobré praxe
- dotazy a konzultace
- diskuze k problematice

Kontaktní osoba

Informace o obsahové a pedagogické stránce kurzu:
Bc. Václav Melichar, v.mel@institutpraha.cz, tel. 224 241 283
Informace o přihláškách na kurz a další organizační záležitosti:
Miroslava Šípková, m.sip@institutpraha.cz, tel. 974 863 534

Odborná literatura

Maršák J., Slavík J. Integrovaná prevence a omezování znečištění. Stručný průvodce. 2. aktualizované vydání. MŽP, Praha 2008

Maršák J., Slavík J. Integrovaná prevence a omezování znečištění. Stručný průvodce provozovatele zařízení s praktickými výklady zákona o integrované prevenci. MŽP, Praha 2007.

Petržílek P., Tichá T. Předpisy o integrované prevenci a omezování znečištění. ABF, a.s., Nakladatelství ARCH, Praha 2003

Příručka k povolovacímu řízení podle hlavy II zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), MŽP a experti z Phare projektu 2000, Praha 2003

Příručka pro stanovení a aplikaci BAT v rámci povolovacího řízení, MŽP a experti z Phare projektu 2000, Praha 2003

Právní předpisy

Zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění pozdějších předpisů

Nařízení vlády č. 63/2003 Sb., o způsobu a rozsahu zabezpečení systému výměny informací o nejlepších dostupných technikách

Vyhláška č. 554/2002 Sb., kterou se stanoví vzor žádosti o vydání integrovaného povolení, rozsah a způsob jejího vyplnění

Zákon č. 167/2008 Sb., o předcházení ekologické újmě a o její nápravě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/1/ES ze dne 15. ledna 2008 o integrované prevenci a omezování znečištění.
S ohledem na znění tzv. „finálního kompromisu“ (směrnice Evropského parlamentu a Rady o průmyslových emisích (integrované prevenci a omezování znečištění) přepracované znění (11962/2/2009 – C7-0034/2010 – 2007/0286(COD))

Zákon č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Usnesení vlády ČR č. 466/1998, o schválení Národního programu zavedení systému řízení podniků a auditu z hlediska ochrany životního prostředí; aktualizováno Usnesením vlády ČR č. 651/2002

Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů (proces EIA, proces SEA)
 
Aktuálně není vypsán žádný termín. Máte-li však zájem o účast na kurzu nebo další informace, prosím, obraťte se na výše uvedené kontaktní osoby.

Novinky e-mailem

Chcete-li získávat novinky z Institutu, vyplňte prosím svůj e-mail.

Sečtěte a zaokrouhlete (25.4 + 8.7) *

 

2016 Institut pro veřejnou správu Praha
Dlážděná 6, 110 00 – Praha 1 | Zobrazit na mapě

Vzdělávací středisko Benešov
Ke Stadionu 1918, 256 01 – Benešov | Zobrazit na mapě

Kontakty
Tel. Podatelna: +420 974 863 546
E-mail: podatelna@institutpraha.cz
Datová schránka: 6awdjrd

 
Nahoru