Přeskočit navigaci

Nacházíte se zde: Úvod » Kurzy » Nabídka kurzů » Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Kurz: Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Forma

Distanční (eLearning)

Cílová skupina

Vedoucí úředníci a úředníci územních samosprávných celků, ministerstev a ostatních ústředních správních úřadů.

Typ prohlubování kvalifikace

Průběžné vzdělání

Cíl

Seznámit vedoucí úředníky a úředníky se základními předpisy, které se týkají bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců při práci v úřadech vyplývajících ze zákoníku práce a ostatních právních předpisů

Program

I. Odpovědnost za bezpečnost a ochranu zdraví při práci v úřadech vyplývající ze zákoníku práce
II. Obecné zásady ochrany zdraví
III.Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)
IV.Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrana zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů
V.Vyhláška č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií a dalších včetně jejich novel
VI.Zákon č. 338/2005 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce

Kontaktní osoba

informace o obsahu a pedagogické stránce kurzu: Ing. Jaroslav Vobr, 224 241 279, j.vob@institutpraha.cz
přihlášky na kurz a další organizační záležitosti: Ing. Jaroslav Vobr, 224 241 279, j.vob@institutpraha.cz

Právní předpisy

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), v pozdějším znění
Zákon č. 258/2002 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, v pozdějším znění
Zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů, v pozdějším znění
Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, v pozdějším znění
Nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů
Nařízení vlády č. 1/2008 Sb., o ochraně zdravá před neionizujícím zářením, ve znění pozdějších předpisů
Úmluva o závodních zdravotních službách č. 161 Mezinárodní organizace práce, která je v právním řádu ĆR zveřejněna jako vyhláška Ministerstva zahraničních věcí č. 145/1998 Sb.
Zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném, zdravotním pojištění a změnách a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Směrnice Ministerstva zdravotnictví ČSR č. 49/1967 Věst. MZd, o posuzování zdravotní způsobilosti k práci, ve znění směrnic Ministerstva zdravotnictví ČSR č. 17/1970 Věst. MZ ČSR
Vyhláška č. 385/2006 Sb., o zdravotnické dokumentaci, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, v platném znění
 
Aktuálně není vypsán žádný termín. Máte-li však zájem o účast na kurzu nebo další informace, prosím, obraťte se na výše uvedené kontaktní osoby.

Novinky e-mailem

Chcete-li získávat novinky z Institutu, vyplňte prosím svůj e-mail.

Sečtěte a zaokrouhlete (32.1 + 48.0) *

 


 

2016 Institut pro veřejnou správu Praha
Dlážděná 6, 110 00 – Praha 1 | Zobrazit na mapě

Vzdělávací středisko Benešov
Ke Stadionu 1918, 256 01 – Benešov | Zobrazit na mapě

Kontakty
Tel. Podatelna: +420 974 863 546
E-mail: podatelna@institutpraha.cz
Datová schránka: 6awdjrd

 
Nahoru